Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederikssund udliciterer Vej & Park

HedeDanmark overtager og sparer kommunen for 10 mio. kr. årligt - 25 pct. af driften
22. MAR 2012 9.04

FREDERIKSSUND: Driften af Frederikssund Kommunes vej- og parkområde udliciteres til HedeDanmark. Udbuddet giver en besparelse på ca. 10 mio. kr. årligt, eller hvad der svarer til ca. 25 pct., oplyser kommunen.

Forud var gået et udbud, hvor tre private leverandører afgav bud, og hvor kommunens nuværende vej- og parkafdeling afgav kontrolbud.

I forhold til kommunens nuværende udgiftsniveau, forventes aftalen at medføre en årlig besparelse på ca. 10 mio. kr., hvilket svarer til ca. 25 pct. Kommunens egen vej- og parkafdeling har i nogle år forberedt sig på konkurrencen, og afgav et kontrolbud, som var ca. 4 mio. kr. billigere end det nuværende niveau - men altså stadig væsentligt over tilbuddet fra HedeDanmark.

Borgmester, Ole Find Jensen (S), siger:
- Jeg er meget tilfreds med, at kommunen opnår så stor en gevinst ved dette udbud. Jeg anerkender dog samtidig den store indsats, der er gjort i vores egen vej- og parkafdeling. Der er sket en markant effektivisering, men altså ikke nok til at kunne matche de billigste private leverandører på markedet.

HedeDanmark overtager 1. maj 2012. I den forbindelse tilbydes hovedparten af medarbejderne i den nuværende vej- og parkafdeling ansættelse i HedeDanmark efter reglerne i lov om virksomhedsoverdragelse, mens en mindre gruppe medarbejdere tilbydes fortsat kommunal ansættelse.

De medarbejdere, der fortsætter i kommunen, skal dels tilknyttes et nyt bestillerkontor, dels bemande en mindre, tilbageblivende vej- og parkenhed, som bl.a. skal forestå vintervagt, natur- og vandløbsvedligeholdelse, op- og ned-tagning af badebroer, rottesikring og andre mindre serviceopgaver.

HedeDanmark er et af landets førende virksomheder inden for pleje af grønne områder, og har en omsætning på over 1,2 mia. kr. og mere end 700 medarbejdere.

Fotograf: André Andersen