DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Frederikshavn underkendt: Tillod byggeri på beskyttet hede

Kommunen argumenterer med, at naturbeskyttelse forhindrer al byudvikling i Skagen, men kom ikke igennem med det.
15. MAR 2021 7.25

FREDERIKSHAVN: En grundejer fik i 2019 dispensation af Frederikshavn Kommune til at opføre mindst tre nye bygninger, som skulle falde ind i naturen ved Skagen by. Nu har Miljøklagenævnet underkendt den dispensation.

At opføre tre-seks boliger til helårsbeboelse i området var muligt efter lokalplanen, men den kommunale tilladelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, der pegede på, at der er tale om et beskyttet hedeområde.

Det fremgår af en besigtigelsesrapport, at klitheden er i god naturtilstand, og at der blev registreret 37 arter i alt, herunder syv indikatorarter, 14 værdifulde arter, én særlig værdifuld art og tre problemarter.

Væsentligt indgreb

Kommunen mener, at der gør sig særlige forhold gældende, da Skagen by er helt omgivet af beskyttede naturtyper og internationale naturbeskyttelsesområder. Det er derfor ikke muligt at udvide byen uden at foretage indgreb i beskyttet natur.

Kommunen har i den forbindelse henvist til en bestemt afgørelse fra Naturklagenævnet, hvor det fremgår, at der gør sig særlige forhold gældende for så vidt angår byplanlægning og byudvidelse i Skagen

Miljøklagenævnet har dog i sin afgørelse vurderet, at byggeriet vil udgøre et væsentlig indgreb og vil have en negativ påvirkning på den beskyttede natur, og at der er ikke særlige omstændigheder til stede, der kan begrunde en dispensation.