Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frederiksberg sikrer genåbningen af teater

Avenu-T genopstår med Jon Stephensen som chef, takket være tre millioner i årlig støtte. Samtidig får Aarhus Teater fast scene på Frederiksberg
27. SEP 2011 14.39

FREDERIKSBERG: En helt ny teateralliance sikrer Aarhus Teater permanent scene i København. Det er bare ét af resultaterne, når Jon Stephensen fra dags dato er tilbage som teaterchef for Aveny Teatret på Frederiksberg, som i samme omgang vender tilbage til navnet Aveny-T. Det navn teatret hed i syv år (2001-2008) under hans ledelse. I alle årene var Aveny-T en succes, og teatret havde et stort publikum.

Det er Frederiksberg Kommune, der har muliggjort genåbningen af teatret, og kommunen bliver tilskudsyder med 3 millioner kroner om året samt 2 millioner kroner i etableringsstøtte.

- Det professionelle teater af høj kvalitet er en væsentlig del af Frederiksbergs identitet, og her har Avenyscenen altid har udgjort en væsentlig spiller. Derfor har vi arbejdet længe på at finde en god og holdbar løsning for at fortsætte teateraktiviteterne på Aveny, og jeg glæder mig over, at det nu er lykkedes, siger borgmester i Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj (C).

- Det er en stor fornøjelse at kunne byde Aveny-T velkommen i kredsen af stærke kulturaktører på Frederiksberg. Frederiksberg Allé er kendetegnet ved en stolt teatertradition, og Aveny-T bliver nu et nyt markant bidrag til det store udbud af teateroplevelser på Frederiksberg. Det er et gode for borgerne og byens gæster og bidrager til at brande Frederiksberg som en kommune, hvor nyudvikling er en forudsætning for at holde de stolte traditioner i hævd, siger formanden for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg Lone Loklindt (R).

Aveny-T går i luften fra efteråret 2012 og bliver et teater med 400 pladser, som trods sit begrænsede tilskud insisterer på at være fuldt konkurrencedygtig med de øvrige store teatre i København.

Aveny-Ts profil bliver egenproduktioner af ny dramatik og musikforestillinger - nyt underholdende teater med kant - et moderne nutidigt repertoire skabt af de dygtigste instruktører, et banebrydende samarbejde og et teater med højt til loftet, som tør gå nye veje. De to første sæsoners repetoire er allerede på plads. Udover forestillinger vil Aveny-T hver sæson danne rammen om et antal album-sessions/koncerter, ligesom teatret i samarbejde med Café Kellerdirk vil være ramme for virksomhedsarrangementer og konfererenceaktiviteter.

Den stærke teateralliance på tværs af landsdelene betyder, at de bedste forestillinger fra Aarhus Teater fremover kan opleves på Aveny-Ts scene, og at Aveny-Ts egenproduktioner har mulighed for at genopstå på scenen i Aarhus.

- Det nye samarbejde giver Aarhus Teater mulighed for hvert år at præsentere københavnerne for det bedste fra vores scenekant - og vel at mærke uden at det koster en krone ekstra for de midtjyske skatteborgere. Dette samarbejde giver mere kunst for pengene og jeg tror i det hele taget, at samarbejde er vejen frem for dansk teater. Det skaber både kunstnerisk og økonomisk synergi til glæde for publikum, siger Stefan Larsson, direktør på Aarhus Teater.

mou