Frederiksberg-plejehjem får påbud efter pårørendekronik

KORT NYT12. FEB 2020 10.33

FREDERIKSBERG: En kronik i Kristeligt Dagblad af en pårørende til en beboer på plejehjemmet Betania på Frederiksberg fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at aflægge et anmeldt besøg. Og nu et halvt år senere har de givet Betania et påbud, skriver Kristeligt Dagblad.

Under kontrolbesøget gennemgik styrelsen tre beboeres behandling, medicinering og journalisering. Samlet konkluderer styrelsen, at kun fire ud af 14 målepunkter inden for 'journalføring, patienters retstilling, medicinhåndtering og øvrige fund' er opfyldt.

Blandt én af de tre beboere kan styrelsen eksempelvis konstatere fejl i medicineringen. I to ud af tre tilfælde konstaterer de, at beboernes sygdomme ikke er beskrevet tilstrækkeligt. Samlet konkluderer styrelsen, at 'fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, plejen, journalføring og instrukser samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden'. Da Kristeligt Dagblad bragte kronikken, fik den flere eksperter og interesseorganisationer til at efterlyse fælles kommunale retningslinjer for den palliative indsats. Betaniahjemmets forstander har ikke ønsket at stille op til interview.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev