Frederiksberg-borgere kan få en kommunal have på gaden
Sådan forestiller kommunen sig, at gadehaverne kan tage sig ud i bybilledet.

Frederiksberg-borgere kan få en kommunal have på gaden

Kommunen inviterer borgerne til at få et havebed på gaden. Målet er mere biodiversitet og bynatur.

FREDERIKSBERG: Et nyt kommunalt initatiativ åber for at borgere på Frederiksberg kan få en gadehave tæt på deres bopæl. Som led i en plan for at skabe mere biodiversitet og bynatur inviterer kommunen de mange borgere, som ikke selv har have, til at overtage ansvaret for et stykke jord i et højbed eller et lavere bed i cortenstål.

Gadehaverne bliver anlagt på kommunale arealer langs husmure, på gadehjørner eller på byens pladser.

Kommunen sørger for at klargøre bedene med jord, og alle de nybagte havepassere får en startpakke med Frederiksbergs egen blomsterfrøblanding, en planteskovl, et hakkejern "og hvad vi ellers lige kan liste i pakken", oplyser kommunen.

Desuden tilbydes borgerne inspiration til, hvilke blomster, græsser og buske der egner sig til at tiltrække bier og samtidig se smukke ud. 

Buketter med hjem

Til gengæld forpligter havepasserne sig til faktisk at passe haven, det vil sige vande, luge og fjerne vissent løv og måske affald. Det bliver strengt forbudt at bruge sprøjtegift, til gengæld må man gerne plukke buketter med hjem.

Gadehaverne er led i en større indsats for at øge biodiversiteten i kommunen. De øvrige tiltag er blandt andet, at endnu flere græsrabatter i kommunen bliver omdannet til blomstereng, og at gadehjørner flere steder begrønnes med blandt andet insektvenlig beplantning for at tiltrække flere fugle og insekter.

Der bliver to ansøgningsfrister til at få en gadehave. Den ene løber frem til 1. juni, mens den anden fortsætter derfra og frem til 1. september.

ak