Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredericia udbyder to områder

Snævert borgerligt flertal for at afprøve, om Entreprenørgården og Serviceafdelingen kan drives bedre og billigere
13. MAJ 2011 8.30

FREDERICIA: Et borgerligt flertal på 11 ud af 21 har vedtaget at konkurrenceudsætte to områder: Entreprenørgården og Serviceafdelingen.
Konkurrenceudsættelsen af Serviceafdelingen omfatter alene rengøring af kommunale ejendomme. Den del af Serviceafdelingen, der udfører opgaven 'Praktisk bistand' for Pleje & Omsorg, er ikke omfattet af konkurrenceudsættelsen, men flyttes tilbage til Pleje & Omsorg, oplyser kommunen.

Skulle de to områder, der bliver konkurrenceudsat, gå til private virksomheder, så vil de kommunale medarbejdere, der i dag løser opgaverne, blive virksomhedsoverdraget.

Foranalyser konkluderer, at både Entreprenørgården og Serviceafdelingen er velegnede til konkurrenceudsættelse, da der for begge områders vedkommende eksisterer et velfungerende marked og ligeledes er gode erfaringer fra andre kommuner og fra staten med konkurrenceudsættelse af disse områder.

Kommunens egne afdelinger skal ved alle udbud også afgive et såkaldt kontrolbud efter en nøje beskrevet model, der skal sikre, at kommunens egne tilbud er beregnet, så samtlige udgifter medregnes og dermed er helt sammenligneligt med de tilbud, der kommer ind fra private firmaer.

Nu skal der udarbejdes udbudsmateriale og herefter gennemføres en udbudsproces. Udbudsprocesserne forventes at være gennemført indenfor 7 - 10 måneder.

I december 2010 vedtog et enigt byråd en strategi for konkurrenceudsættelse i Fredericia Kommune.
Som et led i udmøntningen af strategien skal der hvert år udpeges ét eller flere kommunale opgaveområder, der skal konkurrenceudsættes.