Fredensborg på vej mod nul gæld udfordrer serviceramme

”Orden i eget hus” med solid økonomisk stødpude. 26 af 27 står bag.
6. SEP 2021 13.08

TEMA: Budget 2022

FREDENSBORG: Med kun Liberal Alliance udenfor står 26 af 27 byrådsmedlemmer bag en budgetaftale, der roser sig af at holde ”orden i eget hus” med en solid økonomisk stødpude og fortsat udsigt til gældfrihed ved udgangen af 2023. Aftaleparterne bemærker i forbifarten, at Fredensborg Kommune i 2022 afleverer lidt over 435 mio. kr. til andre kommuner gennem den kommunale udligning. 

Budgetaftalen udfordrer som udgangspunkt servicerammen, men der er enighed om, at der om nødvendigt skal ske justeringer for at undgå en potentiel økonomisk sanktion, hvis servicerammen overskrides på landsplan. På de fire velfærdsområder børn, skole, ældre og omsorg, samt familier og handicap, ligger serviceniveauet højere end landsgennemsnittet, men står alligevel til et løft.

På daginstitutionsområdet skal der ske et løft af de allerede gældende minimumsnormereringer, primært udmøntet med uddannede pædagoger. Til gengæld ophører en ikke meget benyttet mulighed for aftenpasning i daginstitution.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten samt løsgænger Freja Brabæk Kristensen (eks-DF). Liberal Alliance står alene udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 27. september.

 

Se budgetaftalen.