Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fra orientering til reel indflydelse

I Esbjerg var dialogen i Hoved-MED-udvalget blevet mere og mere afløst af orienteringpunkter
KORT NYT13. OKT 2011 11.13

ESBJERG: I Esbjerg oplevede MED-repræsentanterne, at den reelle dialog med ledelsen blev mindre og mindre. Det var bl.a. på et HMU-møde i økonomiudvalget om budgettet sidste år, at det stod klart for medarbejderrepræsentanterne, at dialogen i stor udstrækning var blevet afløst af orienteringspunkter.

- Mødet var udelukkende orientering og kort proces. Og nu har vi så turdet sige højt, at det ikke er måden at gøre det på. Vi ønsker en mere dialogbaseret mødeform vel vidende, at det ikke er en garanti for, at tingene bliver, som vi ønsker. Men det er vigtigt, at vi får mulighed for at blive inddraget, pointerer fællestillidsrepræsentant  Tina Pedersen til Dansk Socialrådgiverforenings nyhedsbrev.

- Det har været en løbende proces, som begyndte for halvandet år siden. Vi har ikke haft en drejebog, men har bl.a. haft 'medinddragelse' som et tjekpunkt, når vi læste materialer og dagsordener fra HMU-møderne.

Hun fremhæver også, at medarbejderrepræsentanterne har skabt en tradition for under budgetarbejdet at holde uformelle møder med politikerne om budgetlægningen.

ka