Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fra Nordsøgas til Fredericiagas

42-årige Preben Birr-Pedersen skal stå i spidsen for Fredericias innovative energiprojekt 'Fra Nordsøgas til Fredericiagas'
KORT NYT6. APR 2011 11.26

FREDERICIA: Preben Birr-Pedersen er tiltrådt i en nyoprettet stilling som projektchef for 'Fra Nordsøgas til Fredericiagas', som er et af Fredericia Kommunes radikale innovationsprojekter under samlebetegnelsen 'Fredericia Former Fremtiden'. Projektet handler om at udvikle et nyt totalkoncept for spildevands- og affaldsområdet, hvor husholdningsaffaldog spildevandsrensning skal vendes fra at være et bekosteligt problem til at være en værdifuld ressource til lokal energiproduktion.

Preben BirrPedersen er 42 år og har en uddannelse som civilingeniør i international teknologiplanlægning, som han siden har suppleret med en MBA. De sidste fem år har han arbejdet med strategi og projektudviklingi Energinet.dk. Han har bl.a. været chefprojektleder for den strategiske udvikling af gasinfrastrukturen og arbejdet for at fremme biogas og muliggøre opgradering af biogas til naturgaskvalitet.