DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Forsyningsselskaber kan spare meget mere

219.554.598 kilowatttimer - så meget kan landets forsyningsselskaber spare, hvis de gør som de bedste
KORT NYT27. JAN 2012 6.10

Tallet stammer ifølge Ingeniøren fra en helt ny benchmark, som Forsyningssekretariatet, der har ansvar for tilsynet med vandforsyningsområdet, har foretaget af 205 vandforsyningers og 102 spildevandselskabers energieffektivitet.

Den viser, at forsyningsselskaberne gennemsnitligt kan reducere energiforbruget med 30-40 pct. - en del med omkring 60 og enkelte med op til 98 pct. I kroner og ører er besparelsespotentialet på omkring 200 mio. kr.

Største energiskurk i benchmarkingen er Odsherred Vand, der har et sparepotentiale på 94,9 pct. eller 101.923 kWh. Favrskov Spildevand er bedst i klassen med et årligt effektivt energiforbrug på 274.426 kWh.

Selskabernes brancheorganisation, Danva, satte i 2007 et mål om en samlet besparelse på 25 pct. frem til 2012. Indtil videre er det imidlertid gået den modsatte vej med et stigende forbrug.

ka