Forsyningerne skal granskes og de mest ineffektive frem i lyset

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har bedt Forsyningssekretariatet om at analysere drikke- og spildevandsselskabernes effektiviseringspotentiale frem mod 2030.
16. JAN 2020 12.38

Drikke- og spildevandsselskaberne skal følge med produktivitetsudviklingen i den samlede danske økonomi, og de mest ineffektive selskaber har i dag et betydeligt efterslæb i forhold til de mest effektive, lyder det fra Forsyningssekretariatet.

Sekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har fået i opdrag af klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) at give et skøn over sektorens samlede effektiviseringspotentiale i 2030.

Forsyningssekretariatet er i samme ombæring bedt om at komme med forslag til nye tiltag, der kan bidrage til at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne omstilling, forsyningssikkerhed, høj kundeservice og teknologiudvikling.

Hvert år fastsætter Forsyningssekretariatet indtægtsrammer for de største vandselskaber. Rammerne sætter et loft for, hvad et vandselskab må opkræve for vand hos forbrugere og virksomheder, og de indeholder løbende krav om effektiviseringer.

Analysen af effektiviseringspotentialet ventes afrapporteret til klima- energi- og forsyningsministeren senest 31. marts 2020.

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev