Forsøg: Gå til lægen mellem 16 og 18 via egen mobil

For at få erfaringer med udnyttelse af mobile løsninger uden for almindelig åbningstid, tilbyder regionsklinikkerne på Mors nu digital adgang til praktiserende læge sidst på eftermiddagen.
14. JAN 2020 11.54

NORDJYLLAND: Borgere i regionsklinikkerne på Mors får nu mulighed for at gå til lægen uden for normal arbejdstid. Der er i en forsøgsordning blevet åbnet op for, at de tilknyttede patienter mellem klokken 16 og 18 på hverdage kan tilbydes en fleksibel digital adgang til egen læge via løsningen 'Min VideoLæge'.

Klinikkerne på Mors har siden marts tilbudt videokonsultation fremfor fysisk fremmøde. Videokonsultationer er et supplement til fysisk fremmøde og fleksibiliteten kan komme mange forskellige borgere til gode. Det gælder eksempelvis erhvervsaktive, skolesøgende unge, sengeliggende, patienter med psykiske lidelser eller andet, der gør det vanskeligt for dem, at møde fysisk frem hos lægen.

- Med forsøget her vil vi afsøge, hvilke gevinster der er ved udvidet åbningstid. Det vil jo så samtidig også afdække eventuelle udfordringer. Der er ingen tvivl om, at digitaliseringsmulighederne generelt i samfundet har gjort borgerne opmærksomme på nye muligheder. Derfor giver det god mening at undersøge området, siger Eva Sejersdal Knudsen, der er direktør for Patientforløb og Økonomi i Region Nordjylland.

Det drejer sig blandt andet om at få erfaringer med potentialet i udvidet åbningstid set med borgerens øjne men også med øje for den daglige drift af en regionsklinik. Det drejer sig blandt andet om at få viden om efterspørgsel, anvendelighed og relevans af tilbuddet.

- Vi vil undersøge alle aspekter forbundet med en udvidet åbningstid. Med den nye viden, vi får, vil forsøget forhåbentligt danne grundlag for at fungere som inspirationsprojekt for rationel udnyttelse af digitale løsninger i sundhedsvæsenet, siger Eva Sejersdal Knudsen.

Erfaring fra over 1.000 videokonsultationer
’Min VideoLæge’ er allerede i brug i regionsklinikkerne på blandt andet Mors. Løsningen er altså allerede en integreret del af regionsklinikkernes drift i almindelig åbningstid. Der er således gennemført langt over 1.000 videokonsultationer med hovedsaligt gode erfaringer.

Patienterne har udtrykt høj grad af tilfredshed med de gennemførte konsultationer. Indtil videre har det blandt andet været konsultationer vedrørende attester, svar på undersøgelser eller blodprøver samt samtaler om psykiske lidelser, hvor konsultationen er foregået over video.

Al kommunikation mellem patienterne og klinikken er fortrolig. Videoforbindelsen er derfor krypteret, og samtalen bliver ikke optaget.

MG

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev