Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forlig om elektrificering af jernbanenet

Regeringen er blevet enig med alle Folketingets partier undtagen EL om 1,2 mia. kr. til ruten Lunderskov-Esbjerg
7. FEB 2012 15.07

Regeringen er tirsdag eftermiddag blevet enig med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten om en større trafikaftale, der bl.a. tager et stort skridt mod elektrificeringen af det danske jernbanenet, oplyser trafikordfører Andreas Steenberg (R), der er begejstret.

Aftaleparterne er blevet enige om at afsætte knap 1,2 mia. kr. fra 2012-2015 til elektrificering af ruten mellem Lunderskov og Esbjerg. Aftalen betyder, at det fra 2015 vil være muligt at køre fra København til Esbjerg i el-tog.

Partierne i aftalen er desuden blevet enige om at kigge på yderligere udrulning af elektriske tog i resten af Danmark.

ka

Hovedpunkterne i aftalen er ifølge Transportministeriet:

Elektrificering af jernbanenettet: Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov igangsættes og vil være færdig i 2015. Der afsættes 1.194 mio. kr. til arbejdet. Desuden udarbejdes anlægsoverslag for at elektrificere følgende strækninger: Køge Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg og Fredericia-Aarhus.
Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland: Der anlægges dobbeltspor på banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens. I aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 reserverede parterne 0,7 mia. kr. (2009-priser) til anlægget, og der afsættes nu yderligere 55 mio. kr. til optimeret udførelse, så man undgår at genere godstrafikken i korridoren mest muligt i anlægsperioden. Det forventes, at strækningen åbner i 2015.
Nye stationer ved sygehuse i Hillerød og Gødstrup: Der afsættes 46,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Hillerød og 16,5 mio. kr. til en ny station ved det kommende regionssygehus i Gødstrup. Stationerne vil være med til at sikre en høj tilgængelighed til de nye sygehuse.
Metro til Københavns Nordhavn: En ny metroafgrening fra Cityringen til hovedstadens nye byudviklingsområde i Nordhavnen vil løfte den kollektive trafik og gavne beboere og virksomheder i den kommende bydel. Det er med aftalen besluttet, at Metroselskabet i 2012 kan igangsætte forberedende arbejder til en Nordhavnsmetro for i alt 96 mio. kr.

Se aftaleteksten og faktaark her