Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forbud mod støj og støv fra byggeri aften og nat

Køge indfører nye regler, så støjende bygge- og anlægsarbejder skal foregå indenfor almindelig arbejdstid

KØGE: Fra første august er det slut med, at borgerne får spoleret grillaftenen i haven af støj og støv fra byggepladsen ved siden af, hvis man bor i Køge Kommune. Fremover skal bygge- og anlægsarbejder, som støver eller larmer, nemlig foregå indenfor almindelig arbejdstid. Det har Teknik- og Miljøudvalget besluttet.

Forskriften, som Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget, fastsætter regler for, hvornår der må udføres støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde. Det skal foregå inden for normal arbejdstid: hverdag kl. 7-18 og lørdag kl. 7-14. Stærkt støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres på hverdage kl. 8-16.

Ved sandblæsning af facader og andet støvende arbejde skal der sørges for inddækning eller anden støvbegrænsende foranstaltning. Naboer til et bygge- og anlægsarbejde skal informeres om arbejdets varighed og eventuelle gener, arbejdet kan medføre.

Alle støvende eller støjende bygge- og anlægsarbejder skal som hidtil anmeldes til Køge Kommunes afdeling for Natur og Miljø af bygherren. Forskriften skal sikre en hurtig behandling af sagerne. Den træder i kraft den 1. august.

Der er dog undtagelser. Det er muligt, efter ansøgning til Køge Kommune, at få dispensation fra forskriften, hvis bygge- eller anlægsarbejdet af særlige årsager ikke kan udføres indenfor normal arbejdstid. Det kan for eksempel være processer, der ikke kan afbrydes og som det tager mere end 11 timer at udføre. Det kan også være af hensyn til trafiksikkerheden, at arbejdet skal udføres udenfor normal arbejdstid.

Ved akut opståede arbejder, for eksempel ved ledningsbrud, kan det være nødvendigt at gå i gang omgående. I så fald skal anmeldelsen til kommunen ske hurtigst muligt.

mou

Anmeldelse af støvende eller støjende bygge- og anlægsarbejder kan findes på www.koege.dk