Forældrekurser skal hjælpe børn der mistrives

Med kurser skal forældre til børn og unge i mistrivsel inddrages mere og tidligere i koordination mellem Syddanmark og regionens kommuner.
15. JAN 2020 6.42

SYDDANMARK: Fra starten af 2020 skal forældrekurser hjælpe børn og unge i mistrivsel i Region Syddanmark og regionens kommuner. Kurserne er en del af projekt Fremskudt Funktion, som startede sidste år. Det skal blandt andet sikre en mere koordineret indsats med kommunerne i regionen og opkvalificering af det personale, der først møder børnene og de unge, så mistrivsel kan spottes så tidligt som muligt.

På kurserne giver fagfolk gode råd til forældre med børn, der er psykisk sårbare eller i mistrivsel, til at håndtere dagligdagens situationer og viden om, hvad man skal være særligt opmærksom på, hvis ens barn eksempelvis ikke trives i skolen eller har angst-lignende symptomer, uden at have en angst-diagnose.

Målgruppen for kurserne er forældre til børn, som på grund af mistrivsel er henvist til psykiatrien af fx PPR-medarbejdere eller egen læge, men hvor barnet ikke tilbydes et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.

Udbredes til samtlige 22 kommuner
Der har allerede været afholdt ét kursus i Assens, hvor Tina Andersen, der er specialsygeplejerske, var en af fagpersonerne, der stod for undervisningen. Ifølge hende er det afgørende at aktivere forældrene for at sikre børnenes trivsel.

- Det hele hænger så meget sammen. Når et ungt menneske ikke har det godt, skal forældrene med i arbejdet med den mentale sundhed. Udover at få en masse viden kommer forældrene også til at møde andre, der står i samme situation, og det er virkelig guld værd, siger hun.

Nu skal lignende kurser udbydes i de resterende 21 kommuner i regionen. Indholdet tilpasses lokale problematikker og koordineres med regionale og kommunale personer. Ét af stederne, hvor der snart skal afholdes et forældrekursus, er i de fire sønderjyske kommuner.

Alle forældre, hvis barn ikke tilbydes et psykiatrisk behandlingsforløb efter en henvisning til Psykiatrien i Region Syddanmark, får tilbuddet om at deltage i det lokale forældrekursus. 

ibs

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt