Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

For første gang lander Aabenraa i plus

Kommunen er blandt de første i landet, der kan berette om regnskabet for 2011
18. JAN 2012 7.10

AABENRAA: Regnskabet viser, at der er brugt 26 mio. kr. mindre på servicedriftsudgifterne end det oprindelige budget lød på.

- Det er særdeles positivt. Især fordi vi med meget stor sandsynlighed undgår at skulle betale en straf til staten. Det undgår vi, fordi vi holder os inden for budgettet, siger borgmester Tove Larsen (S).

Der mangler dog stadig at blive bogført enkelte refusioner, som kan påvirke det endelige regnskabsresultat.

Ved udgangen af 2011 var kommunens kassebeholdning på 19,835 mio. kr. mod minus knap 9 mio. kr. ved udgangen af 2010.

- Det er også positivt, at kassebeholdningen ved udgangen af 2011 er 30 mio. kr. større end sidste år. Vi har dog stadig et behov for at forbedre vores kassebeholdning, men vi er på rette vej, siger Tove Larsen.

For stort forbrug på syge og ledige
Der er dog stadig plads til forbedring i kommunens økonomi. Regnskabet for overførselsområdet udviser et betydeligt merforbrug på bl.a. sygedagpenge og ledighedsydelse, som dog ikke er gjort endeligt op endnu.

- På dette område regner vi med, at vi via den analyse vi har igangsat sammen med KL's konsulenter får ekspertbistand og vejledning, så vi også her overholder budgetterne fremover, siger Tove Larsen.

Anlægsområdet har til overs
På anlægsområdet forholder det sig lige omvendt. Her mangler der at blive brugt ca. 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

- Det er et udtryk for, at anlægsprojekterne af forskellige årsager ikke er så langt, som vi havde forudset og ønsket, siger Tove Larsen.

I 2011 har Aabenraa Kommune brugt i alt 92 mio. kr. på anlæg bl.a. på vejanlæg, skoler og institutioner for ældre og handicappede.

lcl