Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Første møde for det ny folketing torsdag

FV 11 Selv om regeringsforhandlingerne stadig ikke er afklarede, kræver Grundloven, at det nye folketing træder sammen
27. SEP 2011 9.47

FOLKETINGET: Det nye folketing, der blev sammensat ved valget 15. september, afholder sit første møde torsdag 29. september, klokken 12. Det kræver Grundloven, hvor der i paragraf 35 står: 'Nyvalgt Folketing træder sammen kl. 12 den tolvte søgnedag efter valgdagen, dersom kongen ikke har indkaldt det til møde forinden. Straks efter prøvelsen af mandaterne sættes Folketinget ved valg af formand og næstformænd.'

Under ledelse af Folketingets ældste medlem, Bertel Haarder (V), udpeges først en midlertidig formand. Så skal der udpeges et foreløbigt udvalg på 21 medlemmer til prøvelse af valgene. Det har til opgave at gennemgå bl.a. valghandlingen og valgklager samt afgive en indstilling til det samlede Folketing om godkendelse af valgene.

Når udvalget efter et par møder har afgivet sin betænkning og indstilling, kan Folketinget træde sammen til sit andet møde, der forventes afholdt dagen efter, fredag 30. september.

Her vil Folketinget som første punkt stemme om indstillingen fra Udvalget til Prøvelse af Valgene. Når Tinget har stemt om/godkendt indstillingen, vil den midlertidige formand udsætte mødet. For før tinget kan fortsætte arbejdet, skal nye medlemmer underskrive en højtidelig forsikring om at ville holde Grundloven.

Når dette er sket genoptages mødet i Salen med valg af formand, fire næstformænd og fire tingsekretærer. Dette kaldes også, at Folketinget sættes.

Først tirsdag 4. oktober tager Folketinget for alvor fat på arbejdet, når det nye folketingsår indledes.

mou