Flertal barberer 115 mio. kr. af dette års budget
Bag den store sparerunde står flertallet bag den nye borgmester Knud Vincents (V), her fotograferet på valgaftenen i november.
Foto: Claus Bech, Ritzau Scanpix

Opbremsning i Slagelse:
Flertal barberer 115 mio. kr. af dette års budget

Voldsom sparerunde skal bringe kommunens økonomi tilbage på ret kurs.
14. MAJ 2022 8.48
TEMA: Budget 2022

SLAGELSE: 31. januar besluttede et flertal i Slagelses byråd at genåbne budgettet for i år, og resultatet er nu blevet enighed om et nyt budget med besparelser på 115 mio. kr. på driften. 

Bag aftalen står flertallet bag kommunens nye borgmester, Knud Vincents (V), nemlig Venstre, De Konservative, De Radikale og SF. De har længe ment, at kommunen under tidligere borgmester John Dyrby (S) var på økonomisk farlig kurs og risikerede at blive sat under administration af Indenrigsministeriet.  

Siden januar har hele den kommunale organisation været involveret i at finde besparelser, og forslagene har været i høring.

"Høringsprocessen, der godt kunne have varet lidt længere, men hvor der trods alt er modtaget flere hundrede gode og seriøse kommentarer fra virksomheder, brugerbestyrelser, foreninger mv., har bidraget til at skabe et solidt fundament i en særdeles vanskelig situation," skriver partierne i en pressemeddelelse om den nye budgetaftale.

Henter 41 mio. kr. i kassen

Besparelserne er fordelt over alle fagområder, hvoraf flere havde store budgetoverskridelser sidste år. Det gjaldt især det særlige børn- og ungeområde og skolernes specialundervisning, der overførte merforbrug på hhv. 29 og 12 mio. kr. For at give dem mulighed for at komme i mål er de fire partier enige om at finansiere disse merforbrug fra kommunens kassebeholdning.

I det oprindelige budget var der anlægsprojekter for over 300 mio. kr. incl. overførte projekter fra året før. I stedet vil flertallet til efteråret tage stilling til et flerårigt anlægsbudget for byrådsperioden, og samlet forventes der højst anlæg i 2022 og 2023 tilsammen på max. 400 mio. kr. Det kan blandt andet ramme en planlagt svømmehal. 

"Den voldsomme opbremsning er desværre nødvendig, og vi er langt fra i mål endnu. I 2023 ophører det særlige tilskud på 50 mio. kr., som Slagelse Kommune fik midlertidigt i 2021 og 2022. Samtidig mangler vi at gennemføre de strukturelle ændringer, som tager flere år at få gennemført – ikke mindst på skoleområdet henstår der store og svære beslutninger," fastslår de fire partier.

Besparelserne fordelt på udvalg ser således ud:

  • Økonomiudvalget -12.424 kr.
  • Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget -4.584 kr.
  • Klima- og Miljøudvalget -900 kr.
  • Socialudvalget -25.955 kr.
  • Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget -4.200 kr.
  • Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget -5.334 kr.
  • Seniorudvalget -26.016 kr.
  • Børne- og Ungeudvalget -32.607 kr.
  • Sundhedsudvalget -3.360 kr.

Flertallets budgetforlig skal nu behandles i økonomiudvalget og på et byrådsmøde 30. maj.