Flertal bag ældrerådsvalg samtidig med KV21 i Vejle

KORT NYT27. FEB 2020 12.11

VEJLE: Det tegner sig et flertal i Vejle udenom borgmester Jens Ejner Christensen (V) for at afvikle næste ældrerådsvalg som fremmødevalg samtidig med KV21. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF bakker op om forslaget, som Ældrerådet har fremsat i håb om højere valgdeltagelse, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ved ældrerådsvalget i 2017, der blev afviklet ved digital stemmeafgivning, var valgdeltagelsen 37,9 pct. mod 70,5 pct. ved KV17. I økonomiudvalget var der uventet flertal for at udlevere en tredje stemmeseddel til over 60-årige borgere ved KV17, og da de tre partier bag også har flertal i byrådet, står forslaget indtil videre også til at kunne blive godkendt her.

I givet fald skal ældrerådsvalget afvikles adskilt fra KV21-valghandlingen, hvilket vil koste både penge og arbejdskraft, hvoraf sidstnævnte kan blive vanskelig at finde samtidig med afviklingen af KV21. Derudover kan man ifølge viceborgmester skabe præcedens for samtidig afvikling af valg i forhold til også fx integrationsråd og ungeråd, men det afviser Socialdemokratiet.

mk

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev