Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere sindslidende får behandling

Antallet af patienter i psykiatrien er steget markant de senere år. I takt hermed har regionerne udvidet kapaciteten og samtidig holdt økonomien nogenlunde i ro
2. DEC 2011 10.59

Af en ny rapport fremgår det, at regionerne har været i stand til at behandle stadig flere patienter, uden at driftsudgifterne er fulgt proportionalt med. Især børne- og ungdomspsykiatrien har præsteret meget store aktivitetsudvidelser, lyder det fra Danske Regioner.

Siden 2007 er antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien steget med 44 pct., alt imens driftsudgifterne kun er steget med 12 pct. I voksenpsykiatrien er antallet af patienter steget knap 10 pct. inden for en næsten uændret økonomisk ramme.

Stadig regionale forskelle
En benchmarkingrapport for 2010 viser, at der er forskelle på de enkelte regioners rammebetingelser for at løse opgaverne, ligesom der er forskelle på, hvordan regionerne har organiseret behandlingen.

Blandt rammebetingelserne ses f.eks. forskelle på hvor mange patienter, der henvises til psykiatrien, ligesom der ses store forskelle i personalesammensætningen. F.eks. henvises langt flere syddanskere og sjællændere til psykiatrisk behandling sammenlignet med nordjyder. Omvendt er antal patienter pr. læge væsentligt højere i Syddanmark og på Sjælland sammenlignet med Hovedstaden og Midtjylland.

Som udløber af benchmarkingrapporterne for 2009 og 2010 udvikles f.eks. standardiserede behandlingspakker for en række psykiatriske diagnoser. Behandlingspakkerne indføres i alle fem regioner fra medio 2012.

ka