Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere planer og aftaler om psykisk syge kriminelle

Flere aftaler giver håb om mindre brug af tvang over for de alvorligst psykisk syge borgere og bedre sammenhæng i behandlingsforløbene for de retspsykiatriske patienter
10. MAJ 2011 10.49

Regionerne laver oftere aftaler om, hvem der har ansvaret for at følge psykisk syge, efter de er udskrevet fra psykiatriske afdelinger. Fra 2009 til 2010 er antallet af de såkaldte udskrivningsaftaler og koordinationsplaner således steget fra 267 til 538, lyder det fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det er et af resultaterne af undersøgelsen, Beretning for psykisk syge kriminelles forløb 2005-2009, som Sundhedsstyrelsen har lavet gennem de seneste fem år. Styrelsen offentliggør femte og sidste del af undersøgelsen i dag.

Beretningen handler om sager, hvor psykisk syge har begået alvorlig personfarlig kriminalitet mindre end seks måneder efter, de har været i kontakt med det psykiatriske system.

På baggrund af de årlige rapporter om sagerne har Sundhedsstyrelsen udsendt en vejledning som præciserer overlægers ansvar i forbindelse med behandling af patienter, der er dømt til psykiatrisk behandling, f.eks. hvis vedkommende ikke møder op til en aftale.

Både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen har flere gange indskærpet regionerne deres pligt til at indgå aftaler med bl.a. kommunerne om, hvem der har ansvaret for at følge psykisk syge, efter de er udskrevet fra psykiatriske afdelinger.

De sidste fem år har Sundhedsstyrelsens undersøgt i alt 50 sager, hvor en person har begået personfarlig kriminalitet mindre end seks måneder efter, personen har været i kontakt med det psykiatriske system.
Undersøgelsen var en konsekvens af den såkaldte havarilov, som regeringen fremsatte i 2004. Loven havde til formål at udnytte den eksisterende viden til at mindske risikoen for, at psykisk syge i fremtiden begår alvorlig personfarlig kriminalitet.