Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere frirum i byen til børn og ældre

Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg været på studietur i Bilbao i baskerlandet - og fik inspiration om frirum i byen, langsigtet planlægning og kultur som branding

ESBJERG: For begge udvalg har et overordnet tema været, hvorledes Bilbao har udviklet sig fra en industriby til en moderne by i vækst, der har udnyttet potentialet mellem by og havn i at skabe frirum for børn, unge og ældre, så byen søger svar på de behov moderne mennesker har til en by, skriver udvalgsformand Hans Erik Møller (S) til dknyt:

Fokus har i denne forbindelse også været, hvorledes kulturen udnyttes som et potentiale til at brande byen og tiltrække besøgende og nye borgere. Samtidig udnyttes kulturen som bindeled i de tilbud byen giver til deres borgere i alle aldre.

Handicappede børn
Børn & Familieudvalget har i studieturen et særligt fokusområde for, hvad byen gør for at skabe sammenhængende løsninger for mere udsatte børn, om de er handicappede eller har andre problemer, der er truende for en god udvikling.

Esbjerg Kommune har med sin sammenhængende børnepolitik sat fokus på at tænke tværgående og helhedsorienteret, når hensynet til det enkelte barn skal varetage. Derfor vil vi gerne se, hvorledes et andet land med en anden kultur løser denne vanskelige men vigtige opgave.

I Bilbao så vi, hvorledes der tænkes i at have barnet i centrum, og hvad de gør for at få de enkelte aktører til at spille sammen. Det gav god inspiration, når vi strategisk skal udvikle vores nye sammenhængende børnepolitik, som skal fortsætte den gode udvikling, som vi har været i siden 2007, da den nye kommune så sin start.

Parker og cafeer
Vi har på studieturen ligeledes set, hvorledes børn og andre aldersgrupper tænkes ind i det åbne rum. Der er virkelig noget, vi politisk er blevet inspireret af. Vi har set, hvorledes Bilbao, ud fra en strategisk planlægning, meget bevidst har tænkt ind, at byrummet skal kunne rumme børnefamilier, så der indenfor samme område er aktivitetsmuligheder for såvel børn som deres forældre. Kombinationer med legepladser og andre aktivitetsfaciliteter kombineret med parker og cafeer, har givet stor inspiration. Rigtig mange varierede legepladser, der samtidig med, at de er dekorative skaber liv og plads i byrummet. Store områder uden biler har skabt en spændende by, som er attraktiv for børnefamilier og andre aldersgrupper.

Vi kan lære af dette, når vi som Børn & Familieudvalg skal i dialog med vores øvrige byrådskollegaer om indretning og udvikling byernes åbne rum i Esbjerg Kommune.

Bilbao er meget bevidste om den strategiske udvikling af byen, og vi blev alle imponet af, hvor langt ud i fremtiden, de planlægger. Det har vi også gjort i Esbjerg omkring vores nye skolestruktur. Turen har dog givet inspiration til at tænke endnu mere langsigtet, når vi skal tilrettelægge fremtidens dag- og skoletilbud, hvor vi tænker i helhedsorienterede løsninger til gavn for børnefamilierne og det enkelte barns udvikling.