Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere byggearbejdere i job

Optimismen er på vej tilbage til byggebranchen. Flere ventes i beskæftigelse i byggeriet

Byggeriets forventninger stiger. Den sammensatte konjunkturindikator er -15 i marts  mod -17 i februar, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Til sammenligning var den sammensatte konjunkturindikator -40 for et år siden. Indikatoren er en sammenvejning af byggeriets forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder og  en vurdering af ordrebeholdningen ved udgangen af den foregående måned.

Øget beskæftigelse
Det er stigende forventninger til beskæftigelsen, der hovedsageligt ligger til grund for  stigningen i den sammensatte konjunkturindikator. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er steget fra to i februar til fem i marts. Vurderingen af  ordrebeholdningen påvirker den sammensatte konjunkturindikator i positiv retning.

Byggeriet vurderer ordrebeholdningen til at være steget fra -37 til -36. Dermed vurderes ordrebeholdningen stadig lav, men den har dog tidligere været på et væsentlig lavere niveau. Disse tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. er mest positive
Byggeriets brancher har forskellige forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kommende tre måneder. Branchen anden specialiseret  bygge- og anlægsvirksomhed mv. har de mest positive forventninger til omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation.

Den eneste branche, der har negative forventninger til omsætningen, er tømrer- og bygningsvirksomhed mv.