DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Fire nordjyske kommuner planlægger fælles borgerrådgiver

Syv partnere er foreløbig blevet til fire i drøftelser om fælles ansøgning til ny pulje.
15. JUN 2021 14.45

Fire nordjyske kommuner forsøger i disse uger at enes om en fælles ansøgning til en statslig pulje, der skal støtte indførelse af borgerrådgivere i de mange kommuner, som ikke allerede har én. Det fremgår af dagsordener og referater fra kommunerne.

- Som borger kan man godt opleve at komme i klemme i systemet ude i kommunerne, og det er i de tilfælde, at der skal være hjælp at hente, sagde indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S), da der i sidste uge blev åbnet for ansøgninger til puljen på 135 mio. kr., som blev afsat i finansloven.

Puljen fordeler sig med 30 mio. kr. i år og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 og retter sig særligt mod de kommuner, der ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion. 

Fra syv til fire

I Nordjylland har en arbejdsgruppe i løbet af foråret diskuteret muligheden for at oprette en fælleskommunal borgerrådgivning på initiativ af Kommunaldirektørkredsen. 

Syv kommuner var med: Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Hjørring, Morsø, Aalborg og Vesthimmerland. Tre af dem er siden sprunget fra, så det nu er Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt og Brønderslev, der arbejder videre med planerne.

De forventer, at tilskud fra den statslige pulje vil kunne finansiere den forventelige normering på cirka to medarbejdere de første tre år.

Rådgivning og/eller tilsyn

Meningen med en eller flere borgerrådgivere er dels, at de kan rådgive og vejlede borgerne og hjælpe dem videre i systemet, og dels, at de kan føre tilsyn med, at kommunerne administrerer i overensstemmelse med lovgivning og god forvaltningsskik, primært ved hjælp af læring og erfaringsopsamling.

En forudsætning for Jammerbugts deltagelse i arbejdet har været, at borgerrådgiverens opgave kun skal handle om rådgivning og vejledning, ikke om kontrol og tilsyn, fremgår det af dagsordenen for økonomiudvalget, hvor det også står, at flere af de øvrige kommuner har signaleret, at de bakker op om den linje.

Frist til august

Der er ansøgningsfrist i starten af august, derfor skal det besluttes snart, om der skal laves en fælles ansøgning.

Foreløbig har økonomiudvalget i Vesthimmerland indstillet til byrådet, at der laves en fælles ansøgning, mens økonomiudvalgene i de tre andre kommuner har sagen på dagsordenen i denne uge.

Bliver der sagt ja i byrådene hele vejen rundt, skal der laves en tværkommunal samarbejdsaftale, som skal godkendes politisk, kommunernes styrelsesvedtægt skal ændres, og der skal laves vedtægter for borgerrådgiverens funktion i den enkelte kommune.