Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fire kommuner vil samarbejde om byggesager

Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal går sammen i et fælles Center for Byggesag
30. SEP 2011 9.30

Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner vil fra 1. januar 2012 indgå i et fælles Center for Byggesag med det formål at levere en ensartet og gerne bedre service for færre ressourcer.

Det nye center bliver et center 'uden vægge'. Det betyder, at de fire kommuner trækker på fælles administrative ressourcer og faglige kompetencer, men at medarbejderne bliver i deres respektive kommuner. Formålet ved det er, at den enkelte kommune bevarer den lokalpolitiske nærhed og nærhed til det lokalmiljø, hvor de har myndighedsopgaver.

Samtidig bevares den tætte kontakt til andre afdelinger lokalt i kommunerne, herunder byplan, miljø, vej og park. Det er alt sammen nødvendigt for at kunne gennemføre en helhedsorienteret sagsbehandling.

Samarbejder om landsdækkende digitalisering
De fire kommuner indgår i forvejen i samarbejde med Vejle og Aarhus kommuner, KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen om et pilotprojekt med det formål at digitalisere byggesagsbehandlingen i hele landet. På nuværende tidspunkt er alle kommunernes byggesager scannet ind, og borgere og virksomheder kan søge digitalt om byggetilladelser.

Dermed er det blevet langt nemmere at søge om byggetilladelse, i det borgere og virksomheder automatisk får adgang til mange af de oplysninger, som skal bruges i sagsbehandlingen. Dermed får ansøgningerne en højere kvalitet, hvilket giver en hurtigere sagsbehandling.

ka