Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Find gode skole-forbilleder i andre kommuner

KREVI bag et interaktivt IT-redskab, som giver kommuner mulighed for at finde inspiration i andre kommuner til det løbende arbejde med effektivisering
3. JAN 2012 16.02

Det nye benchmarkingredskab kommer efter to analyser af folkeskolerne, som KREVI offentliggjorde tidligere i år: Dels en måling af skolernes faglige kvalitet, dels en opfølgning, hvor ressourceforbruget blev inddraget.

Ved hjælp af det nye IT-redskab kan den enkelte kommune finde frem til skoler i andre kommuner, der enten opnår mindst samme faglige resultater med et lavere ressourceforbrug, eller opnår bedre faglige resultater uden et højere ressourceforbrug.

At redskabet er interaktivt indebærer, at brugeren selv kan fastsætte kriterier for udvælgelsen af forbilleder, fx hvor meget forbillederne skal ligne med hensyn til elevernes sociale og etniske baggrund.

Det er gratis at bruge IT-redskabet, der er målrettet kommunale brugere. Man kan få adgangskoder tilsendt ved at sende en e-mail til [email protected].

Derudover tilbyder KREVI et kursus i brug af redskabet den 6. februar kl. 10-16 på Aarhus Universitet. Undervisningen varetages af professor, dr. merc. Peter Bogetoft, CBS - Copenhagen Business School.

mou

Læs KREVIs analyser omkring folkeskoler, faglig kvalitet og effektivitet her