DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ombudsmanden til KL:
Ferie er ikke gyldig grund til at udsætte svar på aktindsigt

Tre ugers nedlukning er for lang tid, til at man kan begrunde fristoverskridelser med ferie. KL må sørge for det nødvendige beredskab, siger Folketingets Ombudsmand.

KL kan ikke bare meddele, at man holder ferielukket i tre uger og så overskride fristen for aktindsigt med den begrundelse. Det fastslår Folketingets Ombudsmand efter en klage.

- Et hurtigt svar på en aktindsigtsanmodning er en grundlæggende forudsætning for, at medierne kan orientere befolkningen om aktuelle sager. Lovgiver har afspejlet dette ved at fastsætte håndfaste frister for behandlingen af aktindsigtssager. En myndighed kan derfor heller ikke lukke ned for behandlingen af aktindsigtsanmodninger i fx sommerferieperioden, siger ombudsmand Niels Fenger i en kommentar.

En journalist bad 30. juni sidste år om "aktindsigt i alle dokumenter om misbrug af NemID mv. ved brug af overvågningsudstyr, som var installeret eller downloadet på bibliotekscomputere og computere i borgerservice". KL kvitterede for modtagelsen dagen efter, og efter yderligere to dage og en aktindsigt i et enkelt dokument meddelte KL, at man ville svare på resten i august.

I et svar på en henvendelse fra Ombudsmanden bekræfter KL, at man i praksis ferienedlukker fuldstændig i tre uger i sommerperioden, og at man derfor "ikke besvarer eller færdigbehandler modtagne aktindsigtsanmodninger" i den tid. KL vurderer selv, at det er i overensstemmelse med offentlighedsloven.

Der skal en generalstrejke til

Justitsministeriet var også blevet spurgt af Ombudsmanden og har den vurdering, at sommerferielukning "ikke i sig selv kan begrunde en udsættelse af svarfristen på en aktindsigtsanmodning". Man må sørge for det nødvendige beredskab, mener Justitsministeriet, og kun under "helt ekstraordinære omstændigheder" kan det komme på tale at holde feriepause.

Som eksempler nævner Justitsministeriet "generalstrejke, alvorlige epidemiudbrud eller lignende", men "KL finder ikke Justitsministeriets konklusion overbevisende", lød det kølige svar. KL argumenterede med "at det ikke kan have været lovgivers hensigt, at KL skal begrænses i forhold til muligheden for at holde helt lukket i sommerferieperioden".

Ombudsmanden er imidlertid enig med Justitsministeriet. Kun kortere lukningsperioder i forbindelse med helligdage vil kunne begrunde en overskridelse af svarfristen, ikke en selvvalgt sommerferieperiode på tre uger, fastslår han.

Han tilføjer sin forståelse for at KL's medarbejdere skal kunne holde ferie hen over sommeren, men "heri adskiller KL’s situation sig imidlertid ikke fra situationen for forvaltningsmyndigheder, herunder for KL’s egne medlemmer", pointerer han med henvisning til kommunerne. "Det er KL’s ansvar at sikre en bemanding også i sommerferieperioden, som gør det muligt at behandle aktindsigtssager inden for de frister, der er opstillet i loven", lyder Ombudsmandens konklusion.

Se Ombudsmandens udtalelse.