DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Femern-støttekroner fra EU på vej til jernbaneanlæg

Sund & Bælt har sikret sig støtte fra EU til Femern Bælt-projektet på op til 29 mio. kr. til fase 2 af opgraderingen på jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby.
9. OKT 2020 10.15

EU støtter nu Femern Bælt-projektet på op til 29 mio. kr. til fase 2 af opgraderingen på de danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby. Det sker, efter den endelige aftale er underskrevet, oplyser Sund & Bælt.

Støtten tildeles konkret til Design og Projektering af Fase 2 på strækningen Nykøbing Falster – Holeby og udgør 50 pct. af de estimerede design- og projekteringsomkostninger. Støtten udbetales forholdsmæssigt til reelle omkostninger, hvilket vil sige, der vil kunne udbetales en støtte på op til ca. 29 mio. kr. (3,89 mio. euro).

- Tildelingen af støtten understreger Europa-Kommissionens fortsatte opbakning til Femern Bælt-projektet, der ikke blot binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men er helt centralt for den fremtidige gods- og persontransport imellem Skandinavien og det øvrige Europa, siger adm. direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtten. Det er Sund & Bælts datterselskab, A/S Femern Landanlæg, som finansierer opgraderingen af de danske jernbaneanlæg.

Ifølge tidsplanen vil strækningen Nykøbing Falster – Holeby være fuldt udbygget til elektrificeret dobbeltspor og hastighedsopgraderet til 200 km/t senest i forbindelse med åbningen af den faste forbindelse og Femern Bælt. Strækningen Ringsted – Nykøbing Falster åbner planmæssigt december 2021.

ka