DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Femern-forbindelse forsinket et år

Femern-forbindelse forsinket et år

Myndighedsgodkendelser kræver mere tid, så arbejdet kan først begynde i 2015
18. APR 2012 15.01

LOLLAND: Anlægsarbejdet på en fast forbindelse under Femern Bælt kan først gå i gang et års tid senere end oprindelig antaget, dvs. midt i 2015 og ikke i 2014, som hidtil antaget.

Det står klart efter en nærmere analyse foretaget af Femern A/S, som står for projekteringen af den godt 18 km lange forbindelse mellem Tyskland og Danmark. Femern A/S har forelagt resultatet af analysen for transportminister Henrik Dam Kristensen, der i går sammen med det politiske flertal bag Femern Bælt-projektet blev orienteret om de overordnede rammer for den nye tidsplan.

Forsinkelsen opstår, fordi processen med at få et så stort grænseoverskridende projekt godkendt i både Danmark og Tyskland har vist sig at være endnu mere kompleks end hidtil antaget.

Femern Bælt tunnelen skal godkendes efter såvel europæiske som danske og tyske regler og procedurer. Selv om reglerne langt hen ad vejen bygger på de samme EU direktiver er der stor forskel på, hvordan reglerne administreres i de to lande og det kræver mere tid end oprindelig antaget.

- Behovet for koordination og detaljering er større, end vi havde forudset. Vi har et konstruktivt samarbejde med både danske og tyske myndigheder, men vi må erkende, at der er tale om en udfordrende opgave for alle parter til dels som følge af store forskelle i regler og procedurer mellem Danmark og Tyskland, siger administrerende direktør i Femern A/S, Leo Larsen.

Den nye tidsplan ventes ikke at få konsekvenser for den samlede anlægsøkonomi, da omkostningerne til projekteringen kan holdes inden for rammerne af budgettet på 2,8 mia. kr. (2008-priser).

Det samlede anlægsoverslag for sænketunnelen lyder stadig på 40,7 mia. kr. (2008-priser) og tilbagebetalingstiden for hele Femern Bælt projektet inklusive de danske landanlæg er fortsat 39 år.

krn