Fejl og mangler i Gødstrup rykker flytteplan

KORT NYT27. MAJ 2021 15.14

MIDTJYLLAND: Selvom der er gode fremskridt i færdiggørelsen af byggeriet af Regionshospital Gødstrup, er der fortsat udeståender, der gør, at den nuværende flyttetidsplan fra 13. september til 31. oktober ikke holder, oplyser Region Midtjylland.

Der er tale om et relativt stort antal fejl, mangler og forsinkede arbejder, der forsinker myndighedstilladelser i rette tid til, at den nødvendige klargøring, idriftsættelse og installation af hospitalsudstyr kan forsvares at være på plads og testet til 13. september. Hertil kommer problemer med brandtrapper og branddøre samt logistiksystemer i form af affalds- og linnedsug.

Det er endnu ikke helt umuligt at flytte i perioden oktober-december 2021, og derfor fortsætter personalet med flytteforberedelser, herunder træning og test af nye funktioner og arbejdsgange. Regionsrådet bliver forelagt en revideret tidsplan for flytningen inden udgangen af juni.

ka