Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fejl i otte ud af ni Hørsholm-børnesager

Ikke at skrive, at et 1½ år gammel barn ikke har været inddraget i egen sag på grund af mangel på sprog, mente sagsbehandleren var selvindlysende, men er en fejl i Ankestyrelsens optik

HØRSHOLM: I den sidste tid har sagsbehandlingen i Hørsholm Kommune været genstand for en vis kritik fra statslige myndigheder og fra borgere i de lokale medier. Senest har børne- og skoleudvalget behandlet en rapport fra Ankestyrelsen, som påpegede fejl i otte ud af ni sager på børneområdet, oplyser kommunen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal lægge ryg til så mange kritiske bemærkninger, siger direktør Morten Winge. Jeg har det helt klare billede, at vi sagsbehandler kompetent og redeligt. I vores værdier står som det første punkt, at vi skal være driftsikre og borgervenlige. Det ved alle medarbejdere i kommunen, og de ønsker også at leve op til det.

- Når vi får kritik, sørger vi altid for at tage imod den og behandle den seriøst. Den sidste rapport fra Ankestyrelsen har resulteret i, at vores jurist har gennemgået de otte sager for at analysere, hvor det er gået galt. Der foreligger nu en skriftlig redegørelse og et forslag til handleplan for at skabe de forbedringer, Ankestyrelsen efterlyser, udtaler centerchef Klaus Poulsen, som har det direkte ansvar for området.

Dokumentationen skal prioriteres
Analysen har vist, at det grundlæggende sagsarbejde udføres både professionelt og med inddragelse af børn og forældre. Der hvor problemerne opstår, er typisk i dokumentationsdelen, eksempelvis har en sagsbehandler undladt at skrive, at et 1½ år gammel barn ikke har været inddraget i egen sag på grund af mangel på sprog. Det følte sagsbehandleren var selvindlysende, men det falder ud som en fejl i Ankestyrelsens optik.

Et andet problem er, om der er færdiggjort en handleplan, inden der handles. Formelt set skal det være gjort, men i praksis har det ikke altid været tilfældet. Hvis sagsbehandleren så at sige har vidst, hvad der ville komme til at stå, er selve skrivearbejdet ikke altid blevet prioriteret.

- Vi er nødt til at være grundige med vores dokumentation - også i en travl hverdag med socialt udsatte og handicappede børn og unge, hvor der tit er andre ting, der stjæler billedet, bemærker Klaus Poulsen. Det lønner sig på den lange bane, at vi har fuldstændig styr på både indhold og formalia, så det vil vi selvfølgelig arbejde videre med.