Der er et udbredt netværk af beskyttede diger i området omkring Terslev nord for Haslev.
Foto: Danmarks Arealinformation

Faxe får medhold i sag om nedpløjet dige

Miljøklagenævnet slår fast: Ingen vej udenom retablering for landmand, der havde fjernet 70 meter beskyttet jorddige.

FAXE: I en afgørelse, der er endelig, har Miljøklagenævnet givet Faxe Kommune ret i en sag, hvor en landmand ved Terslev i april 2019 havde fjernet 70 meter jorddige og nægtet at retablere det efter kommunens påbud. 

Diget var forud for nedlæggelsen cirka 340 meter langt. De fjernede 70 meter har været en del af diget i et velbevaret og udbredt netværk af diger i området omkring Terslev by, lyder det i beskrivelsen af sagen.

I juli sagde kommunen nej til en lovliggørende dispensation af den illegale aktion på marken. Landmanden mente, at der kun var blevet fjernet rødder fra strækningen, mens kommunens vurdering på stedet var, at der var nedlagt et decideret dige, der falder ind under reglerne i museumsloven.

Landmanden har fra sin side argumenteret med, at det med tiden vil blive sværere at dyrke markerne optimalt, i takt med at landbrugsmaskiner og traktorer bliver større. Et andet argument for at fjerne diget har også været, at der er foretaget anden naturpleje i området, blandt andet i form af oprensning af søer, som kompenserer for digestrækningens tidligere naturværdi og biodiversitet.

Nævnet har holdt sig til en normal restriktiv praksis på området og ikke ønsket at skabe præcedens. Nævnet har også lagt vægt på, at det, at der tidligere er foretaget anden naturgenopretning i området, ikke kan føre til et andet resultat.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job