DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Faldende eller jævn tendens for alle mandagens coronatal
Kurven for coronarelaterede dødsfald er fortsat faldende. Det samme er kurverne for antal nyindlæggelser og antal af påviste smittetilfælde,

Faldende eller jævn tendens for alle mandagens coronatal

Stadig færre corona-dødsfald, små udsving for indlagte og positivprocent.
15. FEB 2021 14.44
TEMA: Corona

Efter at der for anden weekend i træk var driftsforstyrrelser i dødsårsagsregistret, viser de nyeste tal nu, at der hen over torsdag, fredag, lørdag og søndag indtraf henholdsvis otte, fem, otte og fire coronarelaterede dødsfald. Pr løbende uge er det 67 dødsfald de seneste syv dage mod 79 de foregående syv og 134 i løbet af de syv dage før da.

Samme tendens viser sig i antallet af nyindlæggelser og i antallet af påviste smittetilfælde, hvoraf sidstnævnte dog er påvirkelig af antallet af testede. Dette korrigeres der for i positivprocenten, som i mandagens tal er 0,38 pct. mod 0,23 pct. og 0,22 pct. de forgående dage. En tendens som er den samme efter hver weekend og derfor snarere må tilskrives et anderledes testmønster i weekender end på hverdage, end egentlige forskelle i smittetrykket.

På samme måde byder antallet af indlagte også på en lille stigning, som det er normalt for mandagstallene efter en weekend. I dag 315 indlagte mod 309 og 308 de foregående dage, men stadig pænt under de 337 fra i fredags.

Udsvingene er mindre for antallet af indlagte på intensivafdelinger og for patienter i respirator. Her er dagens tal henholdsvis 68 og 45, mod de foregående dages 64/45 og 65/44. Fredagens tal var henholdsvis 68 og 42.

På vaccinefronten har den andel af befolkningen, der har fået mindst ét stik, nu passeret fire pct. I alt 168.170 fået to stik og er dermed færdige, og derudover har 68.475 fået et enkelt stik. De to tal svarer til henholdsvis 2,89 pct. og 1,17 pct., således at i alt 4,06 pct. enten er i gang eller færdige med at blive vaccineret.