Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre skifter el-selskab

Godt 35.000 elkunder valgte at skifte elselskab i 1. kvartal 2011
KORT NYT26. APR 2011 11.55

Antallet af elkunder der skiftede elleverandør i første kvartal 2011 udgjorde godt 35.000 elkunder eller 1,1 pct. af det samlede antal elkunder mod omkring 1,3 pct. samme tidspunkt sidste år. Dermed ligger antallet af leverandørskift forholdsvis stabilt på trods af et minde fald sammenlignet med samme kvartal sidste år. For husholdninger og mindre erhvervsdrivende er andelen af leverandørskift 1,0 pct. mens andelen for de større erhvervsvirksomheder er 6,7 pct. Ser man på mængden af strøm, så svarer det til at 5,6 pct. af Danmarks samlede elforbrug har skiftet elleverandør.

- Når vi ser på antallet af danskere, der vælger at skifte energiselskab, så glæder vi os over, at en del danskere løbende vælger at skifte selskab. Vi kan se på elpristavlen.dk's besøgstal, at mange er forbi for at se, hvilke tilbud og produkter de øvrige elleverandører kommer med, siger Helle Stisen, statistik-koordinator i Dansk Energi.