Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre offentligt ansatte

Der er 5.100 færre offentligt ansatte i Danmark
18. MAR 2011 10.25

Beskæftigelsen faldt med 0,2 pct. i fjerde kvartal 2010, idet der var 5.800 færre beskæftigede personer end i tredje kvartal. Beskæftigelsen har ligget på nogenlunde samme niveau i 2010 efter et stort fald fra fjerde kvartal 2008 og gennem hele 2009. Danskerne præsterede i fjerde kvartal lige så mange arbejdstimer som i kvartalet før. I alt præsterede 2,7 mio. personer 1.043 mio. timer i fjerde kvartal 2010. Af de 2,7 mio. beskæftigede arbejdede 1,9 mio. i den private sektor og 0,8 mio. i den offentlige sektor. Alle tal i denne artikel er korrigeret for normale sæsonudsving, oplyser Danmarks Statistik.

Lavere offentlig beskæftigelse
Beskæftigelsesfaldet er hovedsageligt sket inden for offentlig forvaltning og service, hvor der i gennemsnit var godt 5.100 færre (0,6 pct.) personer ansat i forhold til kvartalet før, og antallet af arbejdstimer faldt tilsvarende med 0,7 pct. (2,2 mio. timer) i  forhold til tredje kvartal 2010.

I det private var beskæftigelsen næsten uændret, og antallet af arbejdstimer er steget  med 0,3 pct. (2,3 mio. timer) i forhold til kvartalet før. Den private beskæftigelse er  faldet kraftigt i løbet af 2009 og lå i 2010 på samme niveau som i starten af 2005