Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færge skal sænkes i Det Sydfynske Øhav

På bunden af Øhavet skal en gammel stor Ærøfærge blive et nyt fyrtårn for natur og mennesker

SVENDBORG / ÆRØ: Den store, pensionerede passagerfærge M/F Ærøsund skal lægges på øhavets bund. Her skal den virke som kunstigt rev, og dermed være et attraktivt tilholdssted for dyr og planter.

Færgens nye liv vil tiltrække dykkere fra både ind- og udland. Udover en spændende natur skal færgens nye liv således også skabe vækst til områdets vigtige turismeerhverv. Specielt ved at kunne tiltrække gæster udenfor sommersæsonen.

Valget af M/F Ærøsund er ikke tilfældigt. Færgen udgør et stykke vigtig lokal kulturhistorie, som med dette projekt bevares og formidles på en ny og alternativ måde - et levende undervandsmuseum. Med færgen åbnes et nyt vindue til at fortælle om Øhavets stolte maritime historie.

Lokale dykkerklubber og dansk sportsdykkerforbund har vist stor opbakning til projektet.

Skibet vil inden nedsænkningen blive miljøoprenset så der sikres at projektet bliver en gevinst for naturen.

Det tværkommunale Naturturisme I/S og skibets nuværende ejer Tonny Madsen A/S har indgået en kontraktlig aftale om forkøbsret på skibet indtil nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet og hele finansieringen er i hus. Naturturisme I/S er i kontakt med relevante fonde omkring hjælp til finansieringen.

Projektet er det første af sin art i Danmark, men konceptet med at anvende miljøoprensede skibe som kunstige rev kendes fra andre steder i verden.
Før Ærøsund finder hvile på bunden af Det Sydfynske Øhav, ligger en spændende udfordring i at få udvalgte den bedst mulige placering for nedsænkningen og en sikker miljøoprensning af skibet. Naturturisme I/S håber, at Ærøsund er placeret trygt og godt på øhavets bund inden udgangen af 2012.

Som en naturlig forlængelse af dette projekt ønsker Naturturisme I/S også at genetablere af nogle af områdets ødelagte stenrev, til gavn for Øhavets marine miljø. Alt sammen for at styrke områdets marine natur og samtidig bidrage til at skabe en erhvervsudvikling i området.

mou

Fakta om M/F Ærøsund:
Bygget i 1960 og udtaget af drift den 15. August 1999.
Længde 55 meter.
Bredde 10 meter.
Højde (fra bund til top u. mast)13 meter.
Udover biler og passagerer har færgen også sejlet med togvogne til og fra Ærø.