Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Fælles Suså-indsats mod ekstremregn

Fælles Suså-indsats mod ekstremregn

Seks sjællandske borgmestre giver hinanden håndslag på vandplaner og bedre forhold for fisk og fauna
21. SEP 2011 13.17

Vandløb, åer og havområder stopper som bekendt ikke ved kommunegrænserne. Derfor skal indsatsen for at bevare og beskytte dem heller ikke gøre det. Det vil borgmestre og udvalgsformænd fra Ringsted, Sorø, Vordingborg, Faxe, Slagelse og Næstved Kommuner tage ansvar for. De vil sammen tage sig af udfordringer som ekstrem-regn, spærringer i Susåen og bedre forhold for fisk og fauna.

Og netop Susåen er central for fire af de seks kommuner. Åen begynder som en lille bæk i Faxe, løber gennem Ringsted og Sorø for til sidst at munde ud i Karrebæk Fjord i Næstved Kommune.

- Vi vil gerne have bestanden af ørreder til at vokse i Susåen. Derfor må vi sørge for, at de kan vandre hele vejen op ad åen, når de skal gyde, uden at blive stoppet af højdeforskelle i åens løb. Dem skal vi have jævnet hele vejen, fortæller Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved, og bliver suppleret af Knud Erik Hansen (S), borgmester i Faxe: - Indsatsen for vand-miljøet har kun ringe effekt, hvis vi ikke samarbejder.

Klima og ekstremregn
Efter den vådeste sommer nogensinde er vandløbene mange steder bredfulde og oversvømmer marker og andre arealer. Derfor er der meget fokus på at få vandstanden ned og i alle kommuner skæres der ekstraordinært grøde. Nogle overfører frustrationen på de kommende vandplaner og de projekter, der skal laves i vandløbene. Det er imidlertid vigtigt ikke at blande den aktuelle helt ekstraordinære situation i vandløbene sammen med den indsats, der skal gøres for et renere vandmiljø med plads til fisk og planter.

- Vi ved, at flere lodsejere er nervøse for, hvad projekterne betyder for vandløbenes evne til at lede vandet væk fra markerne, og om projekterne sammen med konsekvenserne af klimaændringerne vil betyde flere oversvømmelser. Indsatsen bør derfor balanceres i forhold til de væsentlige landbrugsinteresser, der er på spil, udtaler borgmester Niels Ulrich Hermansen (V) fra Ringsted, og borgmester fra Slagelse, Lis Tribler (S), fortsætter:

- I kommunerne vil vi gerne gå foran og indarbejde klimakonsekvenserne i de konkrete projekter. Og samarbejdet på tværs af kommunerne giver rigtig god mening både i forhold til miljøet og i forhold til at sikre landbruget nogle gode betingelser på længere sigt.

Mest miljø for pengene
Det er Staten, som sætter rammerne for projekterne. Men kommunerne vil sammen gøre mest muligt for at prioritere de projekter der giver mest miljø for pengene, som er teknisk ukomplicerede og hvor lodsejerne er velvilligt indstillede overfor projektet.

- i har jo ikke ubegrænsede økonomiske midler til at føre vores vandplaner ud i livet - desto vigtigere er det, at vi vælger de projekter, hvor naturen virkelig får gavn af vores arbejde, fortæller Ivan Hansen (S), borgmester i Sorø og suppleres af sin borgmester-kollega i Vordingborg Henrik Holmer (S):

- For eksempel graver vi de vandløb frem, som ligger tættest på jordoverfladen og er umiddelbart tilgængelige - det giver mest miljø for pengene.