Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Faaborg-Midtfyn: Et lille minus på regnskabet er utroligt positivt

Det samlede skattefinansierede resultat inklusive anlæg og før låneoptagelse viser et samlet underskud på 15 mio. kr.
11. MAJ 2011 14.45

FAABORG-MIDTFYN: De fleste af landets kommuner har stået over for store økonomiske udfordringer i 2010. Dette skyldes bl.a. den økonomiske krise, et voksende demografisk udgiftsniveau og et massivt pres på det specialiserede socialområde. Oven i dette kom regeringens varsel om nulvækst i kommunerne. Faaborg-Midtfyn Kommune havde derudover et akut behov for at styrke vores likviditet og hæve niveauet for vores anlægsinvesteringer.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

På den baggrund er resultatet af Faaborg-Midtfyn Kommunes regnskab for 2010 utroligt positivt. Regnskabet viser et samlet forbrug på 2.656 mio. kr. Det samlede skattefinansierede resultat inklusive anlæg og før låneoptagelse viser et samlet underskud på 15 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et underskud på 53 mio. kr.

- Desuden har vi opnået en likvid beholdning på 85 mio. kr., når vi medregner låneoptagelse og kortfristet gæld. Dette tal var -14 mio. kr. året før, så likviditeten er blevet markant forbedret, siger økonomichef Jørgen Dalsgaard .

- Resultatet af vores regnskab for 2010 viser, at vi har været hurtige til at reagere på de foruroligende signaler vi fik i starten af året,  siger borgmester Hans Jørgensen (S).

- Vi kunne hurtigt se, at budgetterne allerede fra årets start begyndte at skride. Samtidig fik vi kraftige signaler fra både KL og finansministeren, som gjorde, at vi i februar 2010 valgte at genåbne budgettet og finde besparelser for 48 mio. kr. Og vi fulgte den økonomiske udfordring til dørs. For første gang i vores kommunes historie har vi vedtaget økonomiske målsætninger for en 4-årig periode. Det er helt afgørende, når vi er under så stort pres, siger borgmesteren.

De økonomiske mål er siden blevet grundstenene i en strategi for omstilling, effektivisering og innovation, som betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune over de næste 4 år skal frigøre 150 mio. kr. på driften for at nå de økonomiske mål og få balance mellem indtægter og udgifter. Formålet med dette fokus er at skabe nye, innovative løsninger, som udvikler Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads og serviceleverandør og som samtidig skaber nye økonomiske gevinster. Det betyder, at der skal udvikles nye metoder og arbejdsformer, som muliggør, at der kan leveres moderne, borgerrettede serviceydelser til færre penge.

Et meget væsentligt element i det økonomiske resultat for 2010 er, at det er lykkes for de specialiserede områder at vende udviklingen med et udgiftsniveau, der steg hvert eneste år. Det har gennem de seneste år været en stor udfordring i alle kommuner - og der er fra finansministeren kommet kraftige signaler om, at nu skulle udgifterne på området under kontrol. Som en af få kommuner i landet er det lykkes for os at få styr på udgifterne på det specialiserede område.

- Det er en helt nødvendig forudsætning for at nå vores økonomiske mål, at vi overholder vores budgetter,  siger kommunaldirektør Benny Balsgaard.

- Det lyder indlysende, men det er ikke uden grund, at alle kommuner har haft svært ved at løse denne opgave på det specialiserede område - og mange stadig har. Men vi er i høj grad på rette vej. Og det skyldes en fantastisk indsats fra hele vores organisation. Der er kommet et utroligt fokus. Fra politikere til ledere og medarbejdere. Det er den væsentligste grund til det flotte økonomiske resultat i 2010.

Såvel ledere som politikere har fået stigende fokus på økonomistyring. Der udarbejdes månedlige økonomioversigter og gennemføres kvartalsvise budgetopfølgninger.

Formålet er at registrere et forventet merforbrug tilpas rettidigt til, at det kan rettes op eller der kan gives de nødvendige tillægsbevillinger og findes kompenserende besparelser, som kan finansiere dem. Det er med stor tilfredshed, Faaborg-Midtfyn konstaterer, at det er lykkedes at finansiere samtlige tillægsbevillinger i 2010 via kompenserende besparelser.

mou