Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Få et træ af kommunen

København genoptager kampagne for at få københavnerne til at plante træer - målet er 100.000 flere træer i hovedstaden i 2025

KØBENHAVN: For at gøre byen grønnere tilbyder kommunen både private og virksomheder, at de indtil den 31. marts kan søge kommunen om såkaldte 'partnerskabstræer'. Træerne skal hjælpe kommunen med at nå sit mål om at få 100.000 flere træer i byen inden 2025.

Det skal gøre byen bedre at bo i og skabe mere byliv. For Københavns Kommunes Bylivsregnskab viser, at 54 pct. af københavnerne vil opholde sig mere ude, hvis der var flere træer, buske og blomster.

Små træer på op til to meter er gratis, og man står selv for at plante dem. Større træer på mellem tre og fire meter kræver, at ansøgeren selv betaler 3.750 kr. Til gengæld planter kommunens folk træet, og udstyrer det med opbinding og vandingspose. Når træet er sat i jorden, skal borgerne eller virksomheden selv stå for vedligeholdelsen.

For at få træer skal der enten være offentlig adgang til stedet, hvor træerne skal plantes, eller man skal kunne se træerne fra vejen, så flest mulige københavnere kan få glæde af dem. Man kan søge online om et træ frem til den 31. marts.

Københavns Kommune kørte første gang kampagne for at få borgere og virksomheder til at plante træer sidste sommer. Nu slås der altså igen et slag for at få hovedstaden gjort grøønnere.

mou

Fakta om partnerskabstræer:

  • Både virksomheder, institutioner og private kan få et eller flere træer, hvis de har et offentligt tilgængeligt areal, eller kan plante træet, så det er helt synligt fra vejen
  • Arealet skal være mindst 2 x 2 meter med ren jord, hvilket betyder, at fliser eller asfalt skal være fjernet, før man kan søge
  • Derudover skal jorden være fri for tekniske installationer som ledninger, rør og olietanke
  • Små træer er gratis, mens træer over to meter kræver en medfinansiering på 3.750 kr. inkl. moms
  • Man kan søge om træer frem til 31. marts 2012