Europæisk Nordsø-aftale kan komme landdistrikterne til gode

Onsdagens historiske aftale er en gylden mulighed for skabe erhvervs- og vækstmuligheder i landdistrikterne. Men der er risiko for lokal modstand, hvis man ikke får de rette rammer på plads, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Onsdag var de politiske stjerner samlet i Esbjerg til det stort anlagte North Sea Summit, og selvom regeringslederne fra både Danmark, Tyskland, Holland og Belgien talte om strøm til halvdelen af europæerne, kan aftalen også komme landdistrikterne i Danmark til gode. 

Det siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, fredag på Skivemødet. 

- Jo, der er helt bestemt store muligheder. 150 GW vindenergi ude i Nordsøen har et kæmpe potentiale, og det skal udnyttes til at skabe vækst og udvikling. Jeg håber, at man tilrettelægger det sådan, at det kommer til at gavne kommunerne inde på land, siger Steffen Damsgaard. 

I den grønne omstilling har flere borgmestre talt om, at de ikke føler, at de får nok ud af at lægge jord til opsætning af vindmøller og solceller eller at tage kampen med borgerne. 

Og det skal være slut med at landdistrikterne ikke får gavn af de store statslige ambitioner for området på den grønne dagsorden: 

- Vi har da klart en forventning om, at vi kan komme til lave noget, der fundamentalt kan gavne udviklingen i land- og yderområderne, hvis man skruer det rigtigt sammen med de rigtige beslutninger. 

Ikke uden gener

Steffen Damsgaard ser altså store muligheder i The Esbjerg Declaration, som aftalen hedder i de internationale medier. Og selvom vindmøllerne skal sættes op langt ude på havet, så er det ikke længere væk end som så: 

- Som det er i dag, kommer man i Thyborøn til at have kortere til den nærmeste energiø, end man har til det nærmeste supersygehus i Gødstrup, siger Steffen Damsgaard. 

Selvom vindmøller på hav typisk giver færre problemer hos de lokale, end når vindmøller skal sættes op på land, så kommer Nordsø-ambitionerne ikke til at blive indfriet uden udfordringer: 

- Der kommer måske ikke til at være så mange gener ved vindmøllerne, der bliver sat op ude på havet, men der skal laves brintinfrastruktur på land, der skal laves kæmpe store transformeranlæg og meget andet, og det er der ingen der vil have, for der er ingen kompensationsordning for de anlæg, siger Steffen Damsgaard. 

Kan ende med gule veste

Det er derfor vigtigt, at man har øje for konsekvenserne lokalt – og ikke mindst, hvordan de store europæiske projekter også kommer de lokale til gode og altså ikke bare europæerne:

- Der er en masse lovgivning, der skal på plads for, hvordan vi kan gøre det til erhvervsudvikling lokalt. Når der skal laves udbud af energiøer og serviceaftaler, kan det komme til gavne ikke kun kommunerne langs kysten men langt ind i det midt- og vestjyske område. Den del må vi ikke tabe, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Så kan vi også lettere forklare, hvorfor der skal komme lidt flere vindmøller og lidt flere solceller på land, selvom det selvfølgelig stadig skal være med respekt for borgerne.  

Uden opmærksomhed på de lokale og respekt for, at man også lokalt får fordele af indsatsen for Europa, risikerer man puste til modstanden: 

- Det bliver altså som de gule veste i Frankrig, hvis man kommer til at se bort fra afstandskrav og alt det, når der skal sættes vindmøller og transformerstationer op. Vi skal have nogle ordentlige rammer, vi skal tage de rette hensyn, og vi skal sikre lokalt ejerskab, siger Steffen Damsgaard.