Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EU med til at rense op ved Cheminova

Region Midtjylland rydder op efter kemiindustrien. Formålet med en måneds forsøg er at teste, om nedbrydning med stærk basisk væske er den optimale metode til at uskadeliggøre giftdepotet
26. APR 2011 13.43

MIDTJYLLAND: I ugerne efter påske vil forbipasserende kunne se aktivitet på stranden ved Høfde 42. Som indledning til forsøg med en ny oprensningsmetode skal der blandt andet bankes spunsjern 14 meter ned i jorden, oplyser regionen.

Region Midtjylland har siden efteråret 2010 arbejdet intensivt med at forberede demonstrationsforsøg i stor skala ved Høfde 42. De seneste måneder har regionen udført indledende boringer i giftdepotet for at sikre den rette placering af de forsøgsfelter, hvor forsøgene skal foregå.

Nu er tiden inde til at konstruere de første tre forsøgsfelter, der hver har en størrelse på cirka 100 kvadratmeter. Dette arbejde ventes at starte i denne uge.

Den rigtige løsning?
Formålet med forsøgene er at teste, om nedbrydning med stærk basisk væske er den optimale metode til at uskadeliggøre giftdepotet. Forsøgene vil foregå bag indhegning i en række forsøgsfelter. Felterne konstrueres ved, at stærkt forurenede områder indkapsles med en stålspuns. Spunsjernene nedrammes til 14 meters dybde, hvor de forankres i et naturskabt, tykt lerlag.

Spunsvæggen og lerlaget udgør herefter siderne og bunden i et åbent kar fyldt med forurenet jord. Der etableres tre kvadratiske forsøgsfelter på hver ca. 100 kvadratmeter. Forsøgsfelterne giver optimale betingelser for at teste, om metoden basisk hydrolyse kan være løsningen på udfordringerne ved Høfde 42.

Nærkontakt på tre måder
Anlægsarbejdet forventes afsluttet ved udgangen af maj. Herefter påbegynder Region Midtjylland forsøg med tilsætning af natronlud i forsøgsfelterne. Test af tre forskellige teknologier til at fremme natronludens kontakt med og nedbrydning af giftstoffer i forsøgsfelterne er også en vigtig del af demonstrationsprojektet.

Projektet hedder NorthPestClean og har et budget på 12 mio. kroner. Det finansieres af EU under Life+ 2009 programmet (50 pct.), Miljøstyrelsen (25 pct.) og Region Midtjylland (25 pct.).

Borgermøde på trapperne
Region Midtjylland inviterer til borgermøde i Thyborøn i juni måned. Yderligere informationer herom følger i lokalpressen. På borgermødet har lokalområdets beboere og andre interesserede mulighed for at høre mere om demonstrationsforsøgene, som forventes at løbe frem til udgangen af 2013.

Hvis de går som håbet, vil metoden med basisk hydrolyse ikke alene kunne betyde en slutning på det årelange miljømæssige mareridt, som giftdepotet på Harboøre Tange repræsenterer. Den vil også kunne løse lignende problemer mange andre steder i verden, og derfor har forsøgene da også stor international bevågenhed.