Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EU forlanger brugerbetaling for alt vand

Danmark skal stoppe med at lade eksempelvis landmænd slippe for at betale fuld brugerbetaling for det vand, de henter op af undergrunden
KORT NYT28. OKT 2011 6.10

EU-Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Danmark for at få regeringen til at fjerne undtagelser, der fritager eksempelvis landbrug for at betale fuld pris for vand til overrisling af marker.

Danmark trues med en sag hos EU-Domstolen, hvis regeringen ikke retter ind inden for to måneder. Tre andre lande, Belgien, Finland og Sverige, har fået en lignende trussel, skriver Sjælland EU Nyt.

EU-Kommissionen mener, at Danmark ikke har gennemført definitionen af begrebet vandforsyning korrekt som beskrevet i EU's vandlovgivning. Ifølge EU's embedsmænd fører det til en forkert fastsættelse af vandpriserne, der strider mod princippet om at 'forureneren betaler'.

De fire lande, deriblandt Danmark, mener, at brugerbetaling kun bør gælde for drikkevandsforsyning og udledning og behandling af spildevand. EU-Kommissionen mener også, at vandforsyning dækker vandindvinding til bl.a. markvanding.

ka