Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Esbjerg støjer mindre end på landsplan

Det viser en gennemført støjkortlægning for en lang række veje indenfor Esbjergs byzoner
16. JAN 2012 15.21

ESBJERG: I Esbjerg Kommune er der truffet politisk beslutning om at udarbejde en kortlægning af vejtrafikstøj samt en beskrivelse af mulige støjreducerende tiltag.

Støjkortlægningen er nu gennemført for en lang række veje indenfor Esbjerg Kommunes byzoner. Resultatet viser, at knap 1/5, svarende til ca. 11.100, af Esbjerg Kommunes i alt 56.500 boliger er påvirket af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Af de 11.100 er ca. 2.700 stærkt støjbelastet.

- Som Danmarks femte største by er Esbjerg en storby, der er præget af høj aktivitet, og dermed også en del trafik, som afføder trafikstøj, siger Freddie H. Madsen (DF), formand for teknik- og forsyningsudvalget.

Resultatet for Esbjerg ligger imidlertid - trafikstøjmæssigt - noget under tallet på landsplan, hvor næsten 1/3 af boligerne, svarende til ca. 785.000 boliger, udsættes for trafikstøj over Miljøstyrelsen vejledende grænseværdi. Trafikstøj over grænseværdien anses for at være sundhedsmæssigt utilfredsstillende.

- Resultatet af støjkortlægningen svarer til vores forventning om, at de støjbelastede boliger typisk er placeret langs de store indfaldsveje til byerne og i de tættere bebyggede områder, siger Freddie H. Madsen.

Mængden af trafikstøj påvirkes af flere faktorer, bl.a. antallet af køretøjer, andelen af tunge køretøjer og hastigheden. For at mindske støjen udlægger Esbjerg Kommune støjsvag asfalt, reducerer andelen af tung trafik, hvor det er muligt, og nedsætter hastighedsbegrænsningen flere steder.

Den kommende Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg by, som udarbejdes i 2012/13, skal se nærmere på kortlægningsresultatet med henblik på at planlægge en fremtidig infrastruktur, som minimerer støjbelastningen.

mou