Esbjerg går til ministre, vil af med tvang til ja til kæmpelandbrug
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Esbjerg går til ministre, vil af med tvang til ja til kæmpelandbrug

Hvis eksisterende landbrug har ret til at få godkendt en udvidelse, hvilken glæde har en kommune så af, at den har udpeget andre områder til stordrift? Udvalg appellerer til miljøminister, erhvervsminister og fødevareminister.
4. MAR 2020 9.21

ESBJERG: En miljøgodkendelse af et kæmpelandbrug, som alle var imod, men tvunget til at stemme ja til, har fået Esbjergs plan & miljøudvalg til at appellere til tre ministre om opdaterede regler for kommunernes muligheder for at påvirke 'landzonens industrivirksomheder', som udvalget kalder de store husdyrbrug.

Den konkrete sag gælder et landbrug, der i ét hug udvides med over 1.000 stykker kvæg. Som reglerne er i dag, er miljøgodkendelse en ret for ansøgeren, og det er den ret, Esbjergs plan & miljøudvalg ønsker et opgør med.

Udvalget ønsker mulighed for at beslutte, at 'de største husdyrbrug placeres mere hensigtsmæssigt, så både borgere, natur og veje kan rumme de påvirkninger som stordrift er forbundet med', hedder det i henvendelsen til miljøminister Lea Wermelin (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Problemet er, 'at den nuværende husdyrbrug- og planlov ikke i tilstrækkelig grad giver os de instrumenter, der sikrer dette'.

Udvalget har i dag mulighed for at udpege 'positivområder, som er særligt egnede til lokalisering af husdyranlæg tilknyttet store husdyrbrug', men da eksisterende landbrug andre steder også har ret til at få godkendt udvidelser, er udpegningen af positivområder 'reelt uden betydning', hedder det i henvendelsen.

Miljøministeren har i forvejen sammen med indenrigsminister Astrid Krag (S) for nylig modtaget en lignende henvendelse fra Holbæk Byråd, der har aktiveret udfordringsretten. Her er forslaget todelt, nemlig enten ligesom Esbjerg ønsker det en ændring af husdyrbrugsloven, så kommunen har en faktisk mulighed for at tage lokale hensyn, eller alternativt at staten overtager sagsbehandlingen, så kommunen slipper for at skulle stå på mål for noget, den ikke har reel indflydelse på.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev