Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Erhvervschef i Haderslev tiltalt for bedrageri

Helle Kückelhahn Andersen, netværkschef i erhvervsfremmeorganisationen punkt H, er tiltalt i straffesag. Organisationen nedlægger nu sig selv
25. JAN 2012 12.34

HADERSLEV: Ifølge Jyske Vestkystens oplysninger skulle retssagen vedrøre tidligere ansættelsesforhold, hvor Helle Kückelhahn Andersen uretmæssigt skulle have krævet og fået udbetalt cirka 100.000 kr. fra Lønmodtagernes Garantifond.

Det er fjerde gang inden for et år, at Helle Kückelhahn Andersen er part i en retssag. Hun skal for retten i Odense den 2. februar.

Bestyrelsen for punkt H har i dag på et bestyrelsesmøde besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen indstiller, at punkt H nedlægges - det sker samtidig med, at bestyrelsen har besluttet at fritstille netværkschef Helle Kückelhahn Andersen med øjeblikkelig virkning.

- Vi må erkende, at udfordringerne for punkt H i forhold til at få skabt opbakning og positivt omdømme ikke er lykkedes i det omfang vi kunne ønske. Bestyrelsen har derfor fundet, at den rigtige beslutning i den aktuelle situation er at foreslå punkt H nedlagt på en ekstraordinær generalforsamling, siger bestyrelsesformanden Claus Bjergaard.

Haderslev Kommune anmodes om at overtage kontakten til punkt H's medlemmer i den kommende tid.

- Vi må nu afvente resultatet af den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsen har derfor ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Borgmester præsenterer ny erhvervsstrategi
Borgmester Jens Christian Gjesing (S) inviterer på denne baggrund til pressemøde på borgmesterens kontor i dag, hvor han sammen med viceborgmester H.P. Geil (V) vil præsentere en ny organisering af erhvervsområdet i Haderslev Kommune.

- Jeg må konstatere, at vores profil på erhvervsområdet ikke har været skarp nok, og at vi ikke har opnået den ønskede lokale opbakning og positive omtale, siger Jens Christian Gjesing, og fortsætter:

- Jeg har ved kommunens nytårsarrangement åbnet for ideen om en anderledes placering af kommunens erhvervsindsats. Og på møder med repræsentanter for erhvervslivet, i økonomiudvalget og i udvalget for arbejdsmarked og erhverv samt i punkt H's bestyrelse har jeg fået opbakning til at foreslå en ny model på erhvervsområdet.

Strømlining, men ikke centralisering
- Vi skal have skabt en mere strømlinet organisation omkring hele erhvervsområdet, så vores omdømme som erhvervskommune bliver forbedret og vi får skabt vækst. Det vil vi gøre ved at trække en del af opgaveløsningen ind på rådhuset og bl.a. ansætte en erhvervschef, der bliver knudepunkt og drivkraft for kontakten mellem kommune og erhvervslivet i bred forstand.

- I det hele taget er det vigtigt for mig at understrege, at de skitserede ændringer ikke er et ønske fra min side om at centralisere erhvervsområdet på rådhuset. Repræsentanter fra erhvervslivet skal inddrages løbende i form af et virksomhedspanel, hvor de får rig mulighed for at deltage i udvikling og styring af den nye indsats.

- En klar og tydelig ansvarsplacering tæt på borgmester og Økonomiudvalg behøver ikke være en blivende konstruktion. Jeg finder den nødvendig i en periode, men ser den gerne på et senere tidspunkt afløst af en organisationsform, der igen bliver mere brugerstyret.

Foto: http://www.flickr.com/photos/vetlesk/4672117811/sizes/z/in/photostream/

lcl