DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Erfarent OPP-konsortium bygger i Odense

Det er Odense Kommunes ønske, at Musik-og Teaterhuset bliver blandt de største kulturhuse herhjemme

ODENSE: Nu styrkes kulturen i Odense. De erfarne entreprenører E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauritzen A/S vil sammen med Odense kommune stå for gennemførelsen af et unikt kulturbyggeri i Odense og være med til at lægge den første byggesten i milliardtransformationen af Odenses bymidte.

Det til formålet etablerede konsortium 'PIHL- K&L Gruppen' er parate til at bygge det unikke kulturbyggeri, der bliver en del af den store byomdannelse i centrum af Odense.

Erfarne kulturentreprenører og OPP-bygherrer
E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauritzen A/S har hver for sig og i samarbejde med hinanden deltaget i en række kulturbyggerier og OPP-projekter. Pihl & Søn A.S. står blandt andet bag Operaen og Skuespilhuset i København, hvor også K&L gennemførte en række tekniske entrepriser, ligesom Pihl og K&L begge er med i OPP-projekterne 'Rigsarkivet' og den nye skole i Helsinge.

I løbet af foråret vil den detaljerede udformning af projektet blive fastlagt, så der kan indgås kontrakt i efteråret. I september giver byrådet så sit endelige tilsagn. Byggeriet kan derefter sættes i gang, så snart det er færdigprojekteret - formentlig i foråret 2013.

Ud over musik og teater vil huset kunne anvendes til konferencer og events og vil have tilknyttede mødelokaler.


En vigtig brik i en ny bymidte
Musik- og Teaterhuset placeres på en af byens bedste grunde tæt på banegården og Rådhuspladsen. Det er Odense Kommunes ønske, at Musik-og Teaterhuset bliver blandt de største kulturhuse herhjemme, og at det kan blive vartegn for en helt ny og moderne bymidte i Odense.

Odense Kommune og Realdania gennemfører nemlig sammen et historisk byomdannelsesprojekt til 700 millioner kr. - et projekt, der skal forvandle Thomas B. Thriges Gade fra en trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde. Projektet understøtter Odenses nye identitet som kultur- og vidensby og som en oplevelsesrig og bæredygtig by.

I 2016 forventer Odense Kommune, at Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen og Odense Teater kan flytte ind i de nye og bedre rammer, som Musik- og Teaterhuset vil give dem.

Musik- og Teaterhuset beløber sig til omkring 1/2 milliard kr.


Musik- og Teaterhusets hovedkomponenter
• Det nye Musik- og Teaterhus
• Store sal med 1.800 pladser
• Foyer med foyerscene
• Lokaler til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
• Lokaler til Odense Teater
• Eventuelt café, restaurant, butik og ungdomsboliger
• Et par hundrede parkeringspladser i kælder