Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Er de private sundhedsudbydere kommet for at blive?

KRONIK Det er en høj pris at betale at lade et usolidarisk og malplaceret privat marked få kortvarig profit for at de velhavende kan få wellware, behandling og luksus til tiden, skriver kronikør, regionspolitiker Mette Valentin (SF)
28. MAR 2011 10.21

Af regionspolitiker Mette Valentin

De private sundhedsudbydere overtager stadigt flere behandlinger her i landet. Det gør sig f.eks. gældende indenfor fedmekirugi og plastikkirugiske specialer, en del af øjenområdet, men også resten af fertilitetsbehandlingsområdet, som de private allerede varetager en del af, vil inden længe følge efter, eftersom der både er indført brugerbetaling OG en markant højere pris i det offentlige end hos de private udbydere. Men mange mener, at det private har sin berettigelse og er kommet for at blive!

'De private sundhedsudbydere er specialister, som afhjælper ventelister i det offentlige og de er ofte billigere end den behandling, som det offentlige vil kunne tilbyde'.

Paradigmerne er ikke kompatible!
- Det er argumenterne man hører fra VKO, om de private sundhedsudbyderes eksistensberettigelse og nødvendighed. Men der er nogle helt grundlæggende forskelle på de to paradigmer som det hhv. private og offentlige repræsenterer.

Der er mange mellemregninger og nogle fatale følger, som ikke tages med, i de mange skåltaler for de private. Men det SKAL tages med og være en del af det oplyste grundlag som vi - befolkningen får, at træffe vores valg på baggrund af. Ellers er det jo ikke et reelt demokratisk valg, som befolkningen vi træffer. Indbygget i demokratiet er jo også retten til muligheden for at træffe valg på baggrund af oplysning og fakta. Derfor vil jeg lige tilføre nogle flere til debatten!

Særligt gunstige vilkår for de private udbydere, rammer os alle!

Gunstige vilkår
Fakta er f.eks. at de private udbydere opererer under særligt gunstige vilkår som det offentlige hverken KAN eller MÅ operere på. Her sigter jeg særligt på de særligt gunstige - kunstigt facilliterede vilkår og rammer, som VKO har skabt for at de private udbydere kunne få fodfæste på det danske sundhedsmarked, de manglende støttefunktioner ifht de udbudte behandlinger og de manglende forpligtelser på flere niveauer, f.eks. at de private udbydere ikke SKAL varetage forskningsforpligtelser.

Det offentlige er derimod (naturligvis) pålagt at skulle forske, indenfor de budgetmæssige rammer, men de private udbydere vælger selv hvad de vil forske i, og om de vil forske overhovedet. Enten opsamles essentiel viden altså slet ikke eller også støder vi ind i det næste problem - vidensdeling!

De private udbydere er nemlig ikke forpligtet til at dele deres viden - men det offentlige mister jo ny viden og forskning, når hele specialeområder efterhånden udlægges til private udbydere...og de sidder så på den viden som de evt. har og som evt. er valid og videnskabeligt brugbar... en viden som vil kunne sælges til højstbydende og sikkert også bliver det. Det er selvsagt ikke særligt holdbart!
Samtidigt ved vi, at de ikke altid ved nok, til at fuldføre den opgave, som de har tilbudt at løse, til en bestemt pris....

Kunstigt skabt niche
En kunstigt skabt niche i det danske sundhedsvæsen, som er blevet gjort nødvendig - på kort sigt!

Vi ved og ser jo, at de private udbydere reelt ikke er i stand til at udbyde HELE den behandling (inkl. muligheder for fejl etc.) som de udbyder til en bestemt pris. De vil slet ikke kunne gøre det, med mindre de vokser sig meget store, hvilket slet ikke er rentabelt for dem, i et lille land som Danmark. De kan med andre ord, ikke vinde, men vi kan derimod alle tabe noget meget essentielt, men dog utroligt skrøbeligt på gulvet - Nemlig det unikke danske sundhedssystem og dermed et trygt, solidarisk og fællesskabsbaseret fundament for hele folkets sundhed!

Det er en alt for høj pris at betale, for at et usolidarisk og malplaceret privat marked kan få kortvarig profit og for at de velhavende kan få wellware, behandling og luksus til tiden! Det er i bund og grund et usundt og dybt usolidarisk marked!

Betaler ikke for fejl
Vi ved også at de private udbydere ikke selv skal betale for fejl, og at de private læger ofte er de samme læger som ikke har tid til at afkorte ventelisten på deres arbejde i det offentlige, fordi de skal tjene (flere) penge i det private system.

Det offentlige står med ansvar for at rette op og afslutte efter de private, alt imens de private frit kan fortsætte den ulige konkurrence....

Vi ved samtidigt, at de private udbydere sender deres fejl videre til det offentlige som så står med udgiften og behandlingen, selvom det er den private udbyder som har begået en fejl, men...Det er svært at spotte evt. mindre dygtige private udbydere, før det går ud over for mange patienter, det er det, fordi at de private udbydere kun er under tilsyn når der er et konkret problem, hvilket i praksis betyder at der ikke er en løbende kvalitetskontrol og sikring af helt basale ting. Der skal opdages en fejl før der kommer et tilsyn ind. Men hvem skal opdage den?

Prisen under kostpris
Det er også bemærkelsesværdigt, at de private udbydere ikke varetager tunge og ressourcetunge opgaver, som f.eks. komplicerede ældre medicinske patienter, og langvarige udredninger/ behandlingsforløb etc. Men det skyldes nok, at det er der ingen penge at hente i, men de kan hente penge ved at operere på afgrænsede områder, hvilket igen skyldes, at de private udbydere kan sætte præcis den pris de vil, uanset om det er under den faktuelle kostpris.

Det kan de, selvom der ikke er risikovurderet og sikret indsats ifht evt. fejl, og de kan således konkurrere på ulige vilkår med det offentlige som ikke må byde ind på udbuddet af behandlingen, med en pris der er under den faktuelle kostpris. Det er præcis sådan, discountbutikkerne har vundet markedsandele og indpas - ved at konkurrere med urealistiske priser. Så snart der er vundet tilpas store markedsandele stiger prisen - det er buissness - ellers ville de jo ikke kunne overleve i det lange løb!

Det er utvivlsomt også sådan, tingene fortsat vil udvikle sig her, såfremt det private marked bibeholder det fodfæste som allerede er opnået, med massiv støtte fra VKO. Spørgsmålet er, om befolkningens sygdom og sundhed virkeligt skal gøres til genstand for dette buissness paradigme, eller om sundhed skal være noget som samfundet facilliterer i udgangspunktet, på flere niveauer og planer.

Kun én pose penge
De private udbydere har fået og får fortsat så mange markedsandele. Der er tal som viser, at de i alt snart 2 mio. privatforsikrede kunder primært er den bedre middelklasse og folk som har været så velsignede, heldige eller dygtige at opnå en nogenlunde sikker plads i livet - Hertil kommer en mindre del som visiteres direkte fra det offentlige jf. samarbejdsaftaler mellem hhv. kommuner & regioner og private udbydere på specifikke behandlingsområder.

Det er velkendt, at det offentlige suges for penge som kanaliseres direkte over i det private, samtidigt med, at den øgede konkurrence på pris, service og omsorg, bliver stadigt mere umulig at stå op imod for det offentlige, som tvinges til stadigt mere blodige og dybe besparelser, bl.a. pga. denne kanalisering af det offentliges midler, over i de private kasser, hvor de genererer overskud til deres ejere! Der er nemlig kun én pose penge og når der kanaliseres stadigt flere ressourcer over i det private, er det indlysende at der er færre tilbage, til det offentlige.

Samfundets sundhedsressourcer skal ikke kanaliseres over i private lommer!!

Ikke smart
Det er ikke særligt smart sådan at kanalisere vores samfunds sundhedsressourcer - vores fælles betale forsikring kaldet SKAT - over i private lommer. I det offentlige kanaliseres evt. overskud ind i systemet igen, til gavn for dem - og os alle som betaler for det - Det er os alle sammen, der gør det. Igen, over vores skattebillet. Og derfor burde vi kunne forvente at få den bedst mulige sundhed og behandling i og af det offentlige - en cementering af det private sundhedsmarked er ikke alene ressourcespild - det er også at risikere at sætte noget meget værdifuldt som vi ikke har råd til at miste, over styr - nemlig det unikke danske sundhedssystem!

Der skal satses på velfærd, uddannelse og sundhed, helt fra starten af!

Både velfærd, uddannelse og sundhed er dimensioner som det både samfundsøkonomisk, menneskeligt og langsigtet set, KUN kan betale sig at investere i og satse på - En tryg, sund, veluddannet befolkning er naturligvis en produktiv og dynamisk befolkning som i sig selv vil bære et kim til vækst og succes, uanset hvilken vej vinden ellers blæser. Det kan ikke betale sig at lade være med denne investering og prioritering!

Kustigt skabt onde
Men denne investering skal jo være fælles og langsigtet som en grundlæggende præmis for samfundet - noget der ikke stilles spørgsmålstegn ved, om der er råd til. Vi har nemlig ikke råd til, at lade de private aktører gøre sundhed og sygeliggørelse til et marked, som de side om side med bl.a. medicinalindustrien, kan tjene penge på! Det vil kun skabe yderligere ulighed i sundhed, forringelse af offentlige indsatser og et uigennemsigtigt kapitalstyret privat sundheds/ sygdomsmarked, som vi kender det fra USA - Verdens dyreste - og mest ineffektive - sundhedssystem!

De private udbydere er et kunstigt skabt - aktuelt nødvendigt onde!

Så mit svar er Nej - de private udbydere er IKKE kommet for at blive - tværtimod - De er blot et aktuelt nødvendigt - kunstigt skabt - onde, som jeg ser frem til at det lykkes at få overflødiggjort og slippe af med, så vi kan få genindført et trygt og højt kvalificeret sundhedsvæsen, med reel fri og lige adgang, for alle!


Regionsrådsmedlem i Syddanmark, Mette Valentin (SF)