Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ensomme ældre i Næstved skal ud blandt andre

Projektet TÆTVED I NÆSTVED skal udvikle aktiviteter i nærmiljøerne, så de ældre undgår en stillesiddende tilværelse isoleret fra omverdenen
26. MAJ 2011 10.29

NÆSTVED: Undersøgelser viser, at 40 - 60.000 borgere i Danmark over 65 år føler sig ensomme, mens to procent af alle ældre føler sig både ensomme og er socialt isolerede.

Det betyder, at der i Næstved Kommune kan befinde sig et sted mellem 200 og 300 ældre, som stort set ikke har del i et socialt fællesskab, selvom de faktisk ønsker det. Det vil Næstved Kommune lave om på. Derfor ansatte kommunen den 1. maj i år aktivitetskonsulent Jesper B. Jensen til projektet 'Tætved i Næstved'.

- Der sidder for mange ældre, som tror, at de ikke kan være en del af fællesskabet, men det passer ikke. Der er også brug for dem. Lige nu er vi ved at etablere lokale netværksgrupper, blandt andet i samarbejde med en lokal præst, for at få fat i de ensomme ældre og få dem ud blandt andre mennesker, fortæller aktivitetskonsulent Jesper B. Jensen.

Projektet 'Tætved i Næstved' bygger på idéen om godt naboskab og civilt engagement. Det vil sige, at man som nabo gerne må henvende sig til en beboer, man ved er meget alene, og engagere vedkommende til at være med i lokale aktiviteter, gerne med udgangspunkt i de ældres egne ønsker.

- Det har vist sig, at lokalt forankrede initiativer med udgangspunkt i borgernes egne idéer og personlige engagement fungerer -- også på lang sigt, forklarer Jesper B. Jensen og fortsætter:

- Traditionelt er borgere blevet henvist til kommunale aktivitetscentre. Men i dette projekt ønsker vi at udnytte de gode ideer og muligheder, der findes i lokale boligområder i Næstved kommune. Det drejer sig om at engagere sig i sine naboer.

mou