Enigt Ikast-Brande-budget skubber opgaver til efter KV21

KORT NYT14. SEP 2021 11.09

TEMA: Budget 2022

IKAST-BRANDE: Efter et enkelt år udenfor er Socialdemokratiet tilbage i den traditionelle budgetenighed i Ikast-Brande, der fastholder samme serviceniveau, som har været besluttet i tidligere år. Desuden annulleres et tidligere besluttet effektiviseringskrav på 9,1 mio. kr., og endelig smides der 4,5 mio. kr. oveni til demografien.

Med et blik på KV21 og på opskruet aktivitet på grund af coronaen har aftalepartierne besluttet at holde igen på anlægsområdet. "Forligsparterne finder, at det er rigtigst at overlade et nyt byråd opgaven med at definere og beskrive de nødvendige, budgetmæssige styringstiltag for næste periode", hedder det i aftalen, som af samme grund tager lidt let på overslagsårene.

Aftalepartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative og Fælleslisten. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 11. oktober.

mk

Se budgetaftalen.