Enig budgetaftale i Region H uden sygehus-sparerunder

Flere penge til børn og fødsler, busbesparelser rulles tilbage.
3. SEP 2021 10.02

TEMA: Budget 2022

HOVEDSTADEN: Et enigt regionsråd står bag årets budgetaftale, der skåner sygehusene for sparerunder. I stedet er der 24 mio. kr. årligt til børne- og fødeområdet, 12 mio. kr. årligt til et sengeafsnit til behandling af svært selvskadende, og 10 mio. kr. årligt til  at nedbringe ventetiderne på behandling for hovedpine og demens.

I alt tilføres sygehusområdet 67 mio. kr. i 2022 og 75 mio. kr. årligt i hvert af overslagsårene. Desuden får Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri lov at beholde 51 mio. kr., som de har fundet i effektiviseringer afledt af deres kvalitetsfondsbyggerier.

Det indgår desuden i budgetaftalen, at samtlige besparelser på en række busruter rulles tilbage. Til det er der 3,6 mio. kr. i 2022, 6,2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og 5,6 mio. kr. i 2025. Yderligere er der på transportområdet afsat 4,9 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til elbusser.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Alternativet og Liberal Alliance. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på regionsrådsmøde 21. september.

Se budgetaftalen.